Search

Ceftriaxon injektioner: instruktioner, pris, recensioner

Från denna medicinska artikel kan du bekanta dig med läkemedlet Ceftriaxone. Instruktioner för användning kommer att förklara i vilka fall du kan använda injektioner, från vilka medicinen hjälper, vilka indikationer för användning, kontraindikationer och biverkningar. Anteckningen presenterar formen av frisättning av läkemedlet och dess sammansättning.

I artikeln kan läkare och konsumenter lämna bara reala recensioner om Ceftriaxone, där du kan ta reda på om antibiotikan hjälpte vid behandling av infektioner hos vuxna och barn. Instruktionerna listar analoger ceftriaxon, läkemedelspriset på apotek, liksom dess användning under graviditeten.

Ceftriaxon är ett 3-generations cefalosporin antibiotikum. Den har en bred bakteriedödande verkan och är aktiv mot aeroba och anaeroba gram-negativa och gram-positiva mikroorganismer. Läkemedlet är endast avsett för parenteral användning.

Sammansättning och frisättningsform

Ceftriaxon framställs i form av ett pulver för att framställa en lösning i glasflaskor om 0,5, 1 eller 2 g innehållande samma aktiva substans - i en volym av 0,5 g, 1 eller 2 g.

Farmakologiska egenskaper

Instruktioner för användning rapporterar att Ceftriaxon är ett semisyntetiskt antibiotikum som tillhör 3: e generationen cefalosporiner. Dess bakteriedödande aktivitet säkerställs genom att undertrycka syntesen av cellmembran.

Detta läkemedel är resistent mot beta-laktamas. Medlen visar bred bakteriedödande verkan. Det är aktivt mot aeroba gram-negativa och gram-positiva mikroorganismer, såväl som anaeroba mikroorganismer.

Efter intravenös administrering absorberas Ceftriaxon snabbt och fullständigt i den systemiska cirkulationen. Det tränger in i kroppens vävnader och vätskor: Andningsvägar, ben, leder, urinvägar, hud, subkutan vävnad och bukorgan. När inflammation i meningealmembranen tränger in i cerebrospinalvätskan.

Vad hjälper ceftriaxon?

Enligt instruktionerna är läkemedlet ordinerat för smittsamma och inflammatoriska sjukdomar:

 • öra, hals, näsa;
 • sepsis;
 • gonorré;
 • hud och mjukvävnad;
 • könsorgan;
 • sprids Lyme borreliosis i tidiga och sena steg;
 • andningsorganen;
 • meningit;
 • urinvägar och njurar;
 • bukorgan (infektioner i gallvägarna och mag-tarmkanalen, peritonit);
 • leder och ben
 • hos patienter med nedsatt immunförsvar
 • bäckenorganen;
 • sårinfektioner.

Vad är Ceftriaxon ordinerat för? Indikationen för syftet är att förebygga infektioner efter operationen.

Instruktioner för användning

Ceftriaxon injiceras i / m och / eller (jet eller dropp).

För vuxna och barn över 12 år är dosen 1-2 g en gång dagligen eller 0,5-1 g var 12: e timme. Den maximala dagliga dosen är 4 g.

För spädbarn och barn upp till 12 år är den dagliga dosen 20-80 mg / kg. Hos barn med en kroppsvikt på 50 kg eller mer, använd doser för vuxna.

För att förebygga postoperativa infektiösa komplikationer administreras den en gång i en dos på 1-2 g (beroende på graden av infektionsrisk) 30-90 minuter före operationens början. För operationer på tjocktarmen och rektum rekommenderas ytterligare administrering av läkemedlet från gruppen av 5-nitroimidazoler.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion krävs dosjustering endast för svår njurinsufficiens (QC mindre än 10 ml / min), i det här fallet bör den dagliga dosen av ceftriaxon inte överstiga 2 g.

Ceftriaxon för barn med infektion i huden och mjukvävnaden ordineras i en daglig dos på 50-75 mg / kg kroppsvikt 1 gång / eller 25-37,5 mg / kg var 12: e timme, men inte mer än 2 g per dag. Vid svåra infektioner av annan lokalisering - i en dos av 25-37,5 mg / kg var 12: e timme, men inte mer än 2 g per dag.

En dos på mer än 50 mg / kg kroppsvikt bör administreras som en intravenös infusion i 30 minuter. Varaktigheten av behandlingen beror på arten och svårighetsgraden av sjukdomen.

För behandling av gonorré är dosen 250 mg intramuskulärt en gång.

För nyfödda (upp till 2 veckors ålder) är dosen 20-50 mg / kg per dag.

Med bakteriell meningit hos spädbarn och småbarn är dosen 100 mg / kg 1 gång per dag. Den maximala dagliga dosen är 4 g. Behandlingstiden beror på typ av patogen och kan vara från 4 dagar för meningit orsakad av Neisseria meningitidis, upp till 10-14 dagar med meningit orsakad av mottagliga stammar av Enterobacteriaceae.

Med otitis media administreras läkemedlet intramuskulärt i en dos av 50 mg / kg kroppsvikt men inte mer än 1 g.

Regler för beredning och administrering av injektionslösningar (hur man spädar läkemedlet)

 • Injiceringslösningar bör beredas omedelbart före användning.
 • För att förbereda en lösning för i / m-injektioner upplöses 500 mg av läkemedlet i 2 ml och 1 g av läkemedlet i 3,5 ml 1% lidokainlösning. Det rekommenderas att injicera högst 1 g i en gluteus.
 • Utspädning för intramuskulär användning kan också utföras med vatten för injektion. Effekten är densamma, det kommer bara att bli en mer smärtsam introduktion.
 • För att förbereda lösningen för intravenös injektion upplöses 500 mg av läkemedlet i 5 ml och 1 g av preparatet löses i 10 ml sterilt vatten för injektion. Injektionslösningen injiceras långsamt i / i långsamt över 2-4 minuter.
 • För att förbereda en lösning för IV-infusioner upplöses 2 g av läkemedlet i 40 ml av en av följande kalciumfria lösningar: 0,9% natriumkloridlösning, 5-10% dextros (glukos) lösning, 5% levuloslösning. Läkemedlet i en dos av 50 mg / kg eller mer ska ges i / i dropp, i 30 minuter.
 • Färskberedda ceftriaxonlösningar är fysikaliskt och kemiskt stabila i 6 timmar vid rumstemperatur.

Kontra

Enligt instruktionerna är Ceftriaxon inte ordinerat med känd överkänslighet mot cefalosporinantibiotika eller hjälpkomponenter av läkemedlet.

 • Neonatalperioden med hyperbilirubinemi hos barnet
 • prematuritet;
 • njure eller leversvikt
 • laktation;
 • graviditet;
 • enterit, NUC eller kolit associerad med användning av antibakteriella medel.

Biverkningar

Läkemedlet kan orsaka ett antal biverkningar av kroppen:

 • anafylaktisk chock;
 • hypercreatininemia;
 • flatulens;
 • stomatit, glossit;
 • smakstörning
 • struma;
 • oliguri, nedsatt njurfunktion;
 • buksmärtor;
 • diarré;
 • ureaökning
 • glykosuri;
 • näsblod;
 • urtikaria, utslag, klåda;
 • illamående, kräkningar;
 • hematuri;
 • bronkospasm;
 • huvudvärk, yrsel
 • anemi, leukopeni, leukocytos, lymfopeni, neutropeni, granulocytopeni, trombocytopeni.

Under graviditet och amning

Läkemedlet är kontraindicerat under graviditetens första trimester. Om det behövs, utse en sjuksköterska ska barnet överföras till blandningen.

Recensioner av Ceftriaxon under graviditeten bekräftar att läkemedlet verkligen är ett mycket kraftfullt och mycket effektivt antibakteriellt medel som inte bara kan bota den underliggande sjukdomen utan även förhindra utvecklingen av dess komplikationer.

Med tanke på att läkemedlet (som andra antibiotika) har biverkningar, föreskrivs det endast i fall där potentiellt möjliga komplikationer av sjukdomen kan skada mer än användningen av läkemedlet (i synnerhet infektioner i urogenitalt nervsystemet som är mycket mottagliga för gravida kvinnor).

Läkemedelsinteraktion

Med samtidig användning av Ceftriaxon med droger som minskar trombocytaggregation (sulfinpirazon, salicylater och NSAID) ökar risken för blödning. Detta antibiotikum ökar ömsesidigt effektiviteten hos aminoglykosider mot gram-negativa mikroorganismer.

Vid användning i samband med "loopback" diuretika ökas risken för nefrotoxisk verkan. När antikoagulantia används på grund av läkemedelsbehandling sker en ökning av verkningen av den första. Ceftriaxon lösning ska inte administreras samtidigt med andra antibiotika och blandas med kalciumhaltiga lösningar.

Särskilda instruktioner

Läkemedlet används på sjukhuset. Hos patienter som är i hemodialys samt med samtidig svårt lever- och njursvikt bör plasmakoncentrationerna av Ceftriaxon hållas under kontroll.

Ibland (sällan) med ultraljud av gallblåsan kan det finnas blackouts som indikerar närvaron av sediment. Blackouts försvinner efter avslutad behandling.

Vid obalans mellan vatten och elektrolyter samt arteriell högt blodtryck bör natriumplasmanivåerna övervakas. Om behandlingen är lång visar patienten ett allmänt blodprov.

Vid långvarig behandling krävs regelbunden övervakning av mönstret av perifert blod och indikatorer som karakteriserar njurarnas och leverens funktion. I ett antal fall är det lämpligt att föreskriva vitamin K förutom ceftriaxon till försvagade patienter och äldre patienter.

Liksom andra cephalosporiner har läkemedlet förmågan att förskjuta bilirubin i samband med serumalbumin, och därför används det med försiktighet hos nyfödda med hyperbilirubinemi (och i synnerhet i för tidiga barn).

Läkemedlet påverkar inte hastigheten på neuromuskulär ledning.

Analekter av Ceftriaxon

Ceftriaxonanaloger är följande läkemedel:

 1. Axon.
 2. Azaran.
 3. Biotrakson.
 4. Betasporina.
 5. Lifakson.
 6. Longatsef.
 7. Lendatsin.
 8. Medakson.
 9. Movigip.
 10. Megion.
 11. Rocephin.
 12. Oframaks.
 13. Steritsef.
 14. Torotsef.
 15. Triakson.
 16. Tertsef.
 17. Fortsef.
 18. Hyson.
 19. Tsefogram.
 20. Tsefson.
 21. Cefaxone.
 22. Tsefatrin.
 23. Ceftriaxon Elf.
 24. Tseftriabol.
 25. Ceftriaxon-AKOS (-Vial, -KMP).
 26. Ceftriaxonnatriumsalt.

På apotek är priset på Ceftriaxone-injektioner (Moskva) 20 rubler per injektionsflaska per år.

Ceftriaxon-KMP (0,5 g) ceftriaxon

instruktion

 • ryska
 • kazakiska ryska

Handelsnamn

Internationellt icke-proprietärt namn

Doseringsform

Pulver till injektionsvätska, lösning 0,5 g och 1,0 g

struktur

En injektionsflaska innehåller den aktiva substansen - ceftriaxonnatrium, sterilt när det gäller ceftriaxon - 0,5 g eller 1,0 g.

beskrivning

Ett vitt eller vitt kristallint pulver med en något gulaktig nyans. Dålig hygroskopisk.

Farmakoterapeutisk grupp

Antimikrobiella medel för systemisk användning. Tredje generationen cefalosporiner.

ATC-kod J01D D04

Farmakologiska egenskaper

farmakokinetik

Farmakokinetiken för ceftriaxon är icke-linjär. Alla viktiga farmakokinetiska parametrar baserade på totala koncentrationer av läkemedlet, med undantag av halveringstiden, beror på dosen.

Sug. Maximal koncentration i blodplasman efter en enda intramuskulär injektion av 1 g av läkemedlet är 81 mg / l och uppnås inom 2-3 timmar efter administrering. Området under plasmakoncentrationskurvan efter intravenös administrering är lika med den efter intramuskulär administrering. Detta innebär att biotillgängligheten av ceftriaxon efter intramuskulär administrering är 100%.

Distribution. Distributionsvolymen av ceftriaxon är 7-12 liter. Efter administrering i en dos av 1-2 g tränger ceftriaxon bra in i vävnader och kroppsvätskor. Under mer än 24 timmar, är dess koncentration är mycket högre än den minsta inhiberande koncentrationen för de flesta patogener i mer än 60 vävnader och vätskor (inklusive lunga, hjärta, gallvägarna, lever, tonsiller, mellanörat och nässlemhinnan, ben, och cerebrospinal, pleurala och synoviala vätskor, prostatsekretion).

Efter intravenös administrering tränger ceftriaxon snabbt in i cerebrospinalvätskan, där bakteriedödande koncentrationer av relativt känsliga mikroorganismer kvarstår i 24 timmar.

Ceftriaxon binder reversibelt till albumin, och graden av bindning minskar med ökande koncentration, till exempel minskar från 95% vid plasmakoncentrationer mindre än 100 mg / l till 85% vid en koncentration av 300 mg / l. På grund av den lägre koncentrationen av albumin i vävnadsvätskan är andelen fri ceftriaxon i den högre än i plasma.

Penetration i enskilda vävnader. Ceftriaxon tränger igenom inflammerade meninges hos barn, inkl. nyfödda. 24 timmar efter intravenös administrering av ceftriaxon i en dos av 50-100 mg / kg kroppsvikt (respektive hos nyfödda och spädbarn) överstiger koncentrationen av ceftriaxon i cerebrospinalvätskan 1,4 mg / l. Maximal koncentration i cerebrospinalvätska uppnås ungefär 4 timmar efter intravenös administrering och i genomsnitt 18 mg / l. Med bakteriell meningit är den genomsnittliga koncentrationen av ceftriaxon i cerebrospinalvätskan 17% av koncentrationen i blodplasma, med aseptisk meningit 4%. Hos vuxna patienter med meningit efter en dos på 50 mg / kg kroppsvikt efter 2-24 timmar uppnås ceftriaxonkoncentrationer i cerebrospinalvätskan, många gånger överstiger de minsta hämmande koncentrationerna för de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation.

Ceftriaxon tränger in i placenta och i små koncentrationer i bröstmjölk.

Metabolism. Ceftriaxon är inte mottagligt för systemisk metabolism, men omvandlas till inaktiva metaboliter genom inverkan av tarmfloran.

Uttag. Det totala plasmaclearatet av ceftriaxon är 10-22 ml / min. Renal clearance är 5-12 ml / min. 50-60% av ceftriaxon utsöndras oförändrat av njurarna och 40-50% oförändrat med gall. Halveringstiden för ceftriaxon hos vuxna är ca 8 timmar.

Farmakokinetik i speciella kliniska situationer. Vid nyfödda elimineras cirka 70% av dosen av njurarna. Hos barn under de första 8 dagarna av livet, liksom hos patienter över 75 år, är halveringstiden i genomsnitt 2-3 gånger längre än hos unga vuxna.

Hos patienter med nedsatt njur- eller leverinsufficiens förändras farmakokinetiken för ceftriaxon endast något, endast en liten ökning av halveringstiden observeras. Om endast njurfunktionen försämras ökar gallskillningen, om leverfunktionen försämras ökar njurutskiljningen.

farmakodynamik

Ceftriaxon-KMP III 3: e generations cefalosporin antibiotikum med långvarig verkan.

Den baktericidala aktiviteten hos Ceftriaxone-CMP beror på inhibering av syntesen av cellmembran. Ceftriaxon är aktivt in vitro mot de flesta gramnegativa och gram-positiva mikroorganismerna. Ceftriaxon-CMP kännetecknas av ett mycket högt motstånd mot de flesta -laktamas (både penicillinaser och cephalosporinaser) gram-positiva och gramnegativa bakterier. Ceftriaxon-CMP är aktiv mot följande mikroorganismer in vitro och i kliniska infektioner (se avsnittet "Indikationer"):

Gram-positiva aerober. Staphylococcus aureus (metitsillinchuvstvitelny), koagulasnegativa stafylokocker, Streptococcus pyogenes (β-hemolytisk, grupp A), Streptococcus agalactiae (β-hemolytisk, grupp B), β-hemolytiska streptokocker (grupp varken A eller B), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae.

Obs. Meticillin Resistent Staphylococcus spp. resistent mot cefalosporiner, inklusive ceftriaxon. Även Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium och Listeria monocytogenes är resistenta mot ceftriaxon.

Gram-negativa aerober. Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (speciellt A. baumanii) *, Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, alkagenopodobnye bakterier, Borrelia burgdorferi, Capnocytophaga spp., Citrobacter diversus (inklusive C. amalonaticus), Citrobacter freundii *, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes *, Enterobacter cloacae *, Enterobacter spp. (Other) *, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae **, Moraxella catarrhalis (tidigare känd som Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella spp. (andra), Morganella morganii, Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri *, Proteus vulgaris *, Pseudomonas fluorescens *, Pseudomonas spp. (andra) *, Providentia rettgeri *, Providentia spp. (andra), Salmonella typhi, Salmonella spp. (icke-tyfus), Serratia marcescens *, Serratia spp. (andra) *, Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia spp. (Other).

* Vissa isolat av dessa arter är resistenta mot ceftriaxon, främst på grund av bildandet av p-laktamas som kodas av kromosomer.

** Vissa isolat av dessa arter är resistenta mot ceftriaxon på grund av bildningen av ett antal plasmidmedierade p-laktamaser.

Obs. Många av de ovan nämnda stammar av mikroorganismer med multipel resistens mot antibiotika, såsom ureidopenitsilliny och aminopenicilliner, cefalosporiner, första och andra generationen, aminoglykosider, är känsliga för ceftriaxon. Treponema pallidum är känslig för ceftriaxon in vitro och i djurförsök. Kliniska studier visar att ceftriaxon är effektivt för behandling av primär och sekundär syfilis, med undantag för kliniska stammar av P. Aeruginosa som är resistenta mot ceftriaxon.

Anaerober. Bacteroides spp. (känslig för galla) *, Clostridium spp. (utom C. difficile), Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium spp. (andra), Gaffkia anaerobica (tidigare kallad Peptococcus), Peptostreptococcus spp.

* Vissa isolat av dessa arter är resistenta mot ceftriaxon på grund av bildningen av p-laktamas.

Obs. Många av bakterierna spp. Stammar som producerar p-laktamas (i synnerhet B. fragilis) är resistenta mot ceftriaxon. Resistent Clostridium difficile.

Ceftriaxone-CMP-känslighet kan bestämmas med hjälp av skivmetoden eller serieutspädningsmetoden på agar eller buljong med en standardteknik som liknar den som rekommenderas av National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). För Ceftriaxone-KMP NKKLS fastställdes följande kriterier för utvärdering av testresultat:

Ceftriaxon: bruksanvisningar

struktur

beskrivning

Indikationer för användning

Bakteriella infektioner orsakade av mottagliga mikroorganismer: infektioner i bukorganen (peritonit, inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen, gallvägar, inklusive kolangit, gallblåsans empyema), sjukdomar i övre och nedre luftvägarna (inklusive lunginflammation, lungabscess, empyema pleura), infektioner av ben, leder, hud och mjuka vävnader, urogenitala zoner (inklusive gonorré, pyelonefrit), bakteriell meningit och endokardit, sepsis, infekterade sår och brännskador, mjuk chancre och syfilis, Lyme sjukdom bor reliösa), tyfusfeber, salmonellos och salmonella-vagn.

Förebyggande av postoperativa infektioner.

Infektionssjukdomar hos immunkompromitterade personer.

Kontra

Överkänslighet (inklusive andra cefalosporiner, penicilliner, karbapenem), hyperbilirubinemi hos nyfödda, nyfödda som visar intravenös administrering av kalciumhaltiga lösningar.

För tidiga barn, njure och / eller leversvikt, ulcerös kolit, enterit eller kolit associerad med användning av antibakteriella läkemedel, graviditet, amning.

Dosering och administrering

Introducerades intravenöst (iv) och intramuskulärt (im). För vuxna och barn över 12 år är den ursprungliga dagliga dosen (beroende på infektionens typ och svårighetsgrad) 1 till 2 g en gång om dagen, eller 0,5 till 1,0 g var 12: e timme (2 gånger om dagen), den dagliga dosen är inte måste överstiga 4 g.

När okomplicerad gonorré - intramuskulärt en gång, 0,25 g

För förebyggande av postoperativa komplikationer - en gång 1-2 g (beroende på graden av infektionsrisk) i 30-90 minuter före operationen. För operationer i tjocktarmen och rektum rekommenderas ytterligare administrering av ett läkemedel från gruppen av 5-nitroimidazoler.

Med otitis media - intramuskulärt, en gång, 50 mg / kg, högst 1 g.

För nyfödda (upp till 2 veckor) - 20 - 50 mg / kg / dag. För spädbarn och barn upp till 12 år är den dagliga dosen 20-80 mg / kg. Hos barn med en kroppsvikt på 50 kg och högre gäller doser för vuxna.

Med bakteriell meningit hos spädbarn och småbarn - 100 mg / kg (men inte mer än 4 g) 1 gång per dag. Varaktigheten av behandlingen beror på patogenen och kan variera från 4 dagar till Neisseria meningitidis till 10-14 dagar för känsliga stammar av Enterobacteriaceae.

Barn med infektioner i hud och mjukvävnad - i en daglig dos på 50 - 75 mg / kg en gång dagligen eller 25 - 37,5 mg / kg var 12: e timme, inte mer än 2 g / dag. Vid svåra infektioner av annan lokalisering - 25 - 37,5 mg / kg var 12: e timme, inte mer än 2 g / dag.

Patienter med kronisk njursvikt dosjustering krävs endast när CC är under 10 ml / min. I detta fall bör dagsdosen inte överstiga 2 g.

Hos patienter med nedsatt njurinsufficiens bör dagsdosen inte överstiga 2 g utan att bestämma koncentrationen av läkemedlet i blodplasman.

Ceftriaxonbehandling ska fortsätta i minst 2 dagar efter symptomen och tecken på infektion försvinner. Behandlingsförloppet är vanligtvis 4-14 dagar; med komplicerade infektioner kan en längre administrering behövas. Behandlingstiden för infektioner orsakad av Streptococcus pyogenes ska vara minst 10 dagar.

Regler för beredning och införande av lösningar: du bör endast använda nyberedda lösningar. För intramuskulär administrering löses 0,5 g av läkemedlet i 2 ml och 1 g i 3,5 ml 1% lidokainlösning. Det rekommenderas att införa högst 1 g i en skinka.

För intravenös injektion löses 0,25 eller 0,5 g i 5 ml och 1 g-10 ml vatten för injektion. Ange långsamt in / in (2 - 4 min.).

För iv infusion, lös 2 g i 40 ml av en lösning som inte innehåller kalcium (0,9% natriumkloridlösning, 5-10% dextros (glukos) lösning). Doser på 50 mg / kg och mer ska ges intravenöst inom 30 minuter.

Biverkningar

Allergiska reaktioner: utslag, klåda, feber eller frossa.

Lokala reaktioner: smärta på injektionsstället.

Ur nervsystemet: huvudvärk, yrsel.

Ur urinvägarna: oliguri.

På matsmältningssidan: illamående, kräkningar, smakstörningar, flatulens, stomatit, glossit, diarré, pseudomembran enterocolit; pseudokolelithiasis av gallblåsan ("slam" syndrom), candidiasis och annan superinfektion.

Från sidan av blodbildande organ: anemi (inklusive hemolytisk), leukopeni, leukocytos, lymfopeni, neutropeni, granulocytopeni, trombocytopeni, trombocytos, basofili, hematuri; näsblödning.

Laboratorieparametrar: ökning (minskning) i protrombintiden, förhöjda "lever" transaminaser och alkaliskt fosfatas, hyperbilirubinemi, hypercreatininemia, ökande koncentrationer av urea, glykosuri.

Annat: ökad svettning, "tidvatten" av blod.

överdos

Interaktion med andra droger

Farmaceutiskt inkompatibelt med amsacrin, vankomycin, flukonazol och aminoglykosider.

Bakteriostatiska antibiotika minskar den baktericidala effekten av ceftriaxon.

In vitro-antagonism mellan kloramfenikol och ceftriaxon detekterades.

Med samtidig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och andra hämmare av blodplättsaggregering ökar sannolikheten för blödning.

Ceftricson kan minska effekten av hormonell preventivmedel. Under behandling med ceftriaxon och inom en månad efter behandlingen ska icke-hormonella preventivmetoder användas ytterligare.

Vid samtidig användning av ceftriaxon i höga doser och kraftiga diuretika (till exempel furosemid) observerades inte njurinsufficiens.

Probenecid påverkar inte elimineringen av ceftriaxon.

Farmaceutiskt inkompatibla med lösningar innehållande andra antibiotika.

Kalciumhaltiga lösningar (såsom Ringers eller Hartmans lösning) får inte späda ceftriaxon. Resultatet av interaktionen kan leda till bildandet av olösliga föreningar. Ceftriaxon och parenterala näringslösningar innehållande kalcium ska inte blandas eller administreras samtidigt till patienter oavsett ålder, inklusive användning av olika system för intravenös administrering.

Applikationsfunktioner

Med kombinerad nedsatt njur- och leverinsufficiens bör koncentrationen av läkemedlet i plasma hos patienter på hemodialys bestämmas regelbundet.

Vid långvarig behandling är det nödvändigt att regelbundet övervaka bilden av perifert blod, indikatorer på leverfunktion och njure.

I sällsynta fall med ultraljudsundersökningen av gallblåsan finns det blackout som försvinner efter att behandlingen avslutats. Även om detta fenomen åtföljs av smärta i rätt hypokondrium rekommenderas det att fortsätta receptet för antibiotikumet och genomföra symptomatisk behandling.

Användningen av etanol efter administrering av ceftriaxon åtföljs inte av en disulfiram-liknande reaktion. Ceftriaxon innehåller inte en N-metyltio-tetrazolgrupp som kan orsaka etanolintolerans, vilket är inneboende i vissa andra cefalosporiner.

Vid behandling av ceftriaxon kan falska positiva resultat av Coombs-testet, galaktosemiprov och uringlukos observeras (glukosuri rekommenderas att bestämmas enbart genom den enzymatiska metoden).

Färskberedda ceftriaxonlösningar är fysikaliskt och kemiskt stabila i 6 timmar vid rumstemperatur.

Äldre och försvagade patienter kan kräva utnämning av vitamin K.

Ceftriaxon och kalciumhaltiga lösningar kan administreras till patienter i alla åldersgrupper, barn över 28 dagar, konsekvent med ett intervall på minst 48 timmar, förutsatt att kateterets infusionslinje sköljs ordentligt mellan doser med en kompatibel lösning.

Använd under graviditet och amning

Ceftriaxon tränger in i placenta barriären. I experimentella djurstudier detekterades inte de teratogena och embryotoxiska effekterna av ceftriaxon, men säkerheten av ceftriaxon hos gravida kvinnor har inte fastställts. Ceftriaxon kan endast ordineras under graviditet under strikta indikationer.

I låga koncentrationer utsöndras ceftriaxon i bröstmjölk. När du förskriver det under amning (amning) bör du ta hand om det.

Påverka förmågan att köra och arbeta med rörliga mekanismer

Ceftriaxon kan orsaka yrsel, så vid behandling ska man ta hand om fordon och rörliga maskiner.

Ceftriaxon (Ceftriaxon)

Aktiv beståndsdel:

innehåll

Farmakologisk grupp

Nosologisk klassificering (ICD-10)

struktur

Farmakologisk aktivitet

Dosering och administrering

Vuxna och för barn över 12 år. Den genomsnittliga dagliga dosen är 1-2 g ceftriaxon 1 gång per dag eller 0,5-1 g var 12: e timme.

I svåra fall eller i fall av infektioner orsakade av måttligt känsliga patogener kan den dagliga dosen ökas till 4 g.

Nyfödda. Med en daglig dosering rekommenderas följande: För nyfödda (upp till 2 veckor): 20-50 mg / kg / dag (det rekommenderas inte att överskrida dosen på 50 mg / kg på grund av det nyfödda enzymsystemet).

Bröstbarn och barn upp till 12 år. Den dagliga dosen är 20-75 mg / kg. Hos barn med en kroppsvikt på 50 kg eller högre bör man hålla sig till dosen för vuxna. En dos på mer än 50 mg / kg ska administreras som en intravenös infusion i minst 30 minuter.

Varaktigheten av behandlingen beror på sjukdomsförloppet.

Hjärnhinneinflammation. Med bakteriell meningit hos nyfödda och barn är initialdosen 100 mg / kg en gång om dagen (högst 4 g). Så snart patogenen har isolerats och känsligheten har bestämts, måste dosen minskas i enlighet med detta.

De bästa resultaten uppnåddes med följande behandlingsperioder:

ceftriaxon

Beskrivning från och med 07/21/2015

 • Latinnamn: Ceftriaxone
 • ATC-kod: J01DD04
 • Aktiv beståndsdel: Ceftriaxon (Ceftriaxon)
 • Tillverkare: Pharmaceutical Firm Darnitsa (Ukraina), Shreya Life Sciences Pvt. Ltd. (Indien), LEKKO (Ryssland)

struktur

Läkemedlet innehåller ceftriaxon - ett antibiotikum från klassen av cefalosporiner (p-laktamantibiotika, baserat på den kemiska strukturen som är 7-ACC).

Vad är ceftriaxon?

Enligt Wikipedia är ceftriaxon ett antibiotikum, vars bakteriedödande verkan beror på dess förmåga att störa syntesen av bakteriella cellväggar av peptidoglykan.

Ämnet är ett något hygroskopiskt kristallint pulver av gulaktig eller vit färg. En injektionsflaska innehåller 0,25, 0,5, 1 eller 2 gram sterilt ceftriaxonnatriumsalt.

Släpp formulär

0,25 / 0,5 / 1/2 g pulver för beredning:

 • lösning d / och;
 • lösning för infusionsterapi.

Ceftriaxon tabletter eller sirap är inte tillgängliga.

Farmakologisk aktivitet

Bakteriedödande. Den tredje generationens läkemedel från gruppen antibiotika "Cefalosporiner".

Farmakodynamik och farmakokinetik

Universellt antibakteriellt medel, vars verkningsmekanism beror på förmågan att hämma syntesen av bakteriella cellväggar. Läkemedlet visar stor motstånd i förhållande till majoriteten av p-laktamas Gram (+) och Gram (-) mikroorganismer.

Aktiv i förhållande till:

 • Gram (+) aerobes - St. aureus (inklusive stammar som producerar penicillinas) och Epidermidis, Streptococcus (pneumoniae, pyogenes, viridansgrupp);
 • Gram (-) aerober - Enterobacter aerogenes och cloacae, Acinetobacter calcoaceticus, Haemophilus influenzae (inklusive i relation till penicillinasproducerande stammar) och parainfluenzae, Borrelia burgdorferi, Klebsiella spp. (inklusive pneumoniae), Escherichia coli, Moraxella catarrhalis och diplokocker av släktet Neisseria (inklusive stammar som producerar penicillinas), Morganella morganii, Vulgar protea och Proteus mirabilis, Neisseria meningitidis, Serratia spp.
 • anaerob - Clostridium spp. (undantag - Clostridium difficile), Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp.

In vitro (klinisk betydelse förblir okänd) aktivitet noteras mot stammarna av följande bakterier: Citrobacter diversus och freundii, Salmonella spp. (inklusive i förhållande till Salmonella typhi), Providencia spp. (inklusive med avseende på Providencia rettgeri), Shigella spp. Bacteroides bivius, Streptococcus agalactiae, Bacteroides melaninogenicus.

Meticillinresistenta Staphylococcus, många Enterococcus-stammar (inklusive Str. Faecalis) och Streptococcusgrupp D är resistenta mot cefalosporinantibiotika (inklusive ceftriaxon).

 • biotillgänglighet - 100%;
 • T Сmax med införande av Ceftriaxon in / i - vid infusions slut, med introduktionen intramuskulärt - 2-3 timmar;
 • koppling till plasmaproteiner - från 83 till 96%;
 • T1 / 2 med en injektionsspruta - från 5,8 till 8,7 timmar, med en introduktion - från 4,3 till 15,7 timmar (beroende på sjukdomen, patientens ålder och tillståndet för hans njurar).

Hos vuxna är koncentrationen av ceftriaxon i cerebrospinalvätskan med införandet av 50 mg / kg efter 2-24 timmar många gånger högre än BMD (minsta hämmande koncentration) för de vanligaste orsakerna till meningokockinfektion. Läkemedlet tränger in i cerebrospinalvätskan under inflammation i hjärnans foder.

Ceftriaxon visas oförändrat:

 • av njurar - med 33-67% (hos nyfödda barn är denna siffra 70%);
 • med gall i tarmen (där läkemedlet är inaktiverat) - 40-50%.

Indikationer för användning Ceftriaxon

Anmärkningen visar att indikationer för användning av Ceftriaxon är infektioner orsakade av bakterier som är mottagliga för läkemedlet. Intravenösa infusioner och injektioner föreskrivs för behandling av:

 • infektioner i bukhålan (inklusive gallblöders empyema, angiocholitis, peritonit), ENT-organ och andningsorganen (empyema, lunginflammation, bronkit, lungabscess etc.), ben- och fogvävnader, mjukvävnader och hud, urogenitalt område (inklusive pyelonefrit, pyelit, prostatit, cystit, epididymit);
 • epiglottit;
 • infekterade brännskador / sår;
 • infektiösa lesioner av maxillofaciala regionen;
 • bakteriell septikemi;
 • sepsis;
 • bakteriell endokardit
 • bakteriell meningit;
 • syfilis;
 • chancroid;
 • tick-borne borreliosis (Lyme disease);
 • okomplicerad gonorré (inklusive i fall där sjukdomen orsakas av mikroorganismer som utsöndrar penicillinas);
 • salmonellos / salmonellos;
 • tyfusfeber.

Läkemedlet används också för perioperativ profylax och för behandling av immunkompromitterade patienter.

Vad används ceftriaxon för syfilis för?

Trots det faktum att i olika former av syfilispenicillin är det valfria läkemedlet, kan dess effektivitet i vissa fall begränsas.

Användningen av cefalosporin-antibiotika betraktas som ett alternativ för behandling av penicillingruppers intolerans mot droger.

Lämpliga egenskaper hos läkemedlet är:

 • närvaron i dess sammansättning av kemiska substanser som har förmågan att undertrycka bildandet av cellmembran och mucopeptidsyntes i bakteriens cellväggar;
 • förmågan att snabbt tränga in i kroppens organ, vätskor och vävnader och i synnerhet i cerebrospinalvätskan, som hos patienter med syfilis genomgår många specifika förändringar;
 • möjligheten att använda för behandling av gravida kvinnor.

Läkemedlet är mest effektivt i fall då orsakssambandet till sjukdomen är Treponema pallidum, eftersom den särskiljande egenskapen hos Ceftriaxon är hög treponemicid aktivitet. Den positiva effekten manifesteras speciellt starkt när läkemedlet injiceras intramuskulärt.

Behandling av syfilis med användning av läkemedlet ger goda resultat, inte bara i sjukdoms tidiga skeden, utan även i avancerade fall: med neurosyphilis, samt med sekundär och latent syfilis.

Eftersom T1 / 2 Ceftriaxon är ungefär 8 timmar, kan läkemedlet lika framgångsrikt användas både inom ambulant och ambulant behandling. Läkemedlet är tillräckligt för att komma in i patienten 1 gång per dag.

För förebyggande behandling administreras medlet i 5 dagar, med primär syfilis - med en 10-dagars kurs behandlas tidig latent och sekundär syfilis i 3 veckor.

Med oallokerade former av neurosyphil administreras 1-2 g Ceftriaxon en gång dagligen i 20 dagar till patienten, i de sena stadierna av sjukdomen administreras läkemedlet vid 1 g / dag. i 3 veckor, varefter de håller ett intervall på 14 dagar i varaktighet och behandlas med en liknande dosering i 10 dagar.

Vid akut generaliserad meningit och syfilitisk meningoencefalit ökas dosen till 5 g / dag.

Ceftriaxoninjektioner: varför är läkemedlet ordinerat för angina hos vuxna och barn?

Trots det faktum att antibiotikumet är effektivt i olika skador i nasofarynx (inklusive ont i halsen och sinus), används det vanligen sällan som ett läkemedel av val, särskilt i barnläkemedel.

När angina får komma in i medicinen genom en IV i en ven eller i form av regelbundna injektioner i en muskel. I de flesta fall föreskrivs emellertid patienten intramuskulära injektioner. Lösningen framställs omedelbart före användning. Blandningen vid rumstemperatur förblir stabil under 6 timmar efter framställning.

Ceftriaxon är förskrivet till barn med angina i undantagsfall när akut ont i halsen är komplicerad av stark suppuration och inflammation.

Lämplig dosering bestäms av den behandlande läkaren.

Under graviditeten ordineras läkemedlet i fall där antibiotika i penicillingruppen inte är effektiva. Även om läkemedlet tränger in i placenta-barriären, har det inte någon signifikant inverkan på fostrets hälsa och utveckling.

Behandling av bihåleinflammation med ceftriaxon

För antrit är antibakteriella medel förstahandsläkemedel. Helt inträngande i blodet behålls Ceftriaxon i inflammationen i rätt koncentration.

I regel är läkemedlet ordinerat i kombination med mukolytika, vasokonstriktorer, etc.

Hur sticka läkemedlet för sinus? Ceftriaxon ordineras typiskt för att administreras till patienten två gånger om dagen, i en dos av 0,5-1 g. Innan injektionen blandas pulvret med lidokain (det är att föredra att använda en procentlösning) eller med vatten d / och.

Behandlingen varar minst en vecka.

Kontra

Ceftriaxon är inte ordinerat med känd överkänslighet mot cefalosporinantibiotika eller hjälpkomponenter av läkemedlet.

 • Neonatalperioden med hyperbilirubinemi hos barnet
 • prematuritet;
 • nedsatt njur / leverfunktion
 • enterit, NUC eller kolit associerad med användningen av antibakteriella medel;
 • graviditet;
 • laktation.

Biverkningar av Ceftriaxon

Biverkningar av läkemedelsmanifestet som:

 • överkänslighetsreaktioner - eosinofili, feber, klåda, urtikaria, ödem, hudutslag, multiforme (i vissa fall illamående) exudativ erytem, ​​serumsjukdom, anafylaktisk chock, frossa;
 • huvudvärk och yrsel
 • oliguri;
 • dysfunktioner i matsmältningsorganen (illamående, kräkningar, flatulens, smakstörning, stomatit, diarré, glossit, slambildning i gallblåsan och pseudocholithiasis, pseudomembran enterocolit, dysbakterios, candidomycos och annan superinfektion);
 • störningar i hemopoiesis (anemi, inklusive hemolytisk, lymfo-, leuco-, neutro-, trombocyto-, granulocytopeni, trombo-ileukocytos, hematuri, basofili, näsblod).

Om läkemedlet administreras intravenöst är inflammation i venös väg möjlig, liksom smärta längs venen. Introduktionen av läkemedlet i muskeln åtföljs av smärta på injektionsstället.

Ceftriaxon (injektioner och IV-infusion) kan också påverka laboratorieprestanda. Patienten har minskad (eller ökad) protrombintid, ökar aktiviteten hos alkaliska fosfatas och levertransaminaser, såväl som koncentrationen av urea, hyperkreatininemi, hyperbilirubinemi och glykosuri utvecklas.

Recensioner av biverkningar av Ceftriaxon gör att vi kan dra slutsatsen att nästan 100% av patienterna klarar av svåra smärtinsprutningar med lite muskelsmärta, yrsel, frossa, svaghet, klåda och utslag.

Injektioner tolereras lättast om de späds med anestesipulver. Samtidigt är det absolut nödvändigt att testa både läkemedlet själv och anestetiken.

Instruktioner för användning Ceftriaxon. Hur späda ceftriaxon för injektion?

I tillverkarens manual och referens Vidal indikerar att läkemedlet kan injiceras i en ven eller in i en muskel.

Dosering för vuxna och för barn över 12 år - 1-2 g / dag. Antibiotikumet ges en gång eller en gång var 12: e timme i halva dosen.

I särskilt allvarliga fall, såväl som om infektionen utlöses av en patogen som är moderat känslig för Ceftriaxon, ökas dosen till 4 g / dag.

För gonorré rekommenderas en enda injektion av 250 mg av läkemedlet i muskeln.

För profylaktiska ändamål ska en infekterad eller antagen infekterad operation, beroende på graden av risk för infektiösa komplikationer, 0,5-1,5 timmar före operationen ges 1-2 g Ceftriaxon en gång.

För barn under de första 2 veckorna av livet injiceras läkemedlet vid 1 p / dag. Dosen beräknas med formeln 20-50 mg / kg / dag. Högsta dosen är 50 mg / kg (som är förknippad med enzymutvecklingens underutveckling).

Den optimala dosen för barn under 12 år (inklusive spädbarn) väljs också beroende på vikten. Den dagliga dosen varierar mellan 20 och 75 mg / kg. Barn som har en vikt över 50 kg, är ceftriaxon förskrivna i samma dos som vuxna.

Överstigande dosen på 50 mg / kg ska ges som en intravenös infusion som varar minst 30 minuter.

Med bakteriell meningit börjar behandlingen med en enda injektion på 100 mg / kg / dag. Högsta dosen är 4 g. Så snart patogenen är isolerad och dess känslighet för läkemedlet bestäms minskar dosen.

Recensioner av läkemedlet (särskilt dess användning hos barn) leder till slutsatsen att verktyget är mycket effektivt och prisvärt, men dess signifikanta nackdel är en stark smärta på injektionsstället. Vad beträffar biverkningarna är de enligt patienterna inte mer än att använda något annat antibiotikum.

Hur många dagar sticka drogen?

Varaktigheten av behandlingen beror på sjukdoms patogena mikroflora, liksom på egenskaperna hos den kliniska bilden. Om orsaksmedlet är Gram (-) diplokocker av släktet Neisseria, kan de bästa resultaten uppnås om 4 dagar, om enterobakterier är känsliga för läkemedlet på 10-14 dagar.

Ceftriaxon injektioner: bruksanvisningar. Hur man sparar drogen

För spädning av antibiotikum användes Lidocaine lösning (1 eller 2%) eller vatten för injektion (d / och).

När man använder vatten d / och bör man komma ihåg att intramuskulära injektioner av läkemedlet är mycket smärtsamma. Därför om vatten är lösningsmedlet kommer obehaget att vara både under injektionen och någon gång efter det.

Vatten för utspädning av pulvret tas vanligtvis i fall där användningen av lidokain är omöjlig på grund av patientens allergi mot den.

Det bästa alternativet är en 1-procentig lösning av lidokain. Vatten d / och det är bättre att använda som hjälp vid utspädning av läkemedlet Lidocaine 2%.

Är det möjligt att odla ceftriaxon med Novocain?

Novocain, när det används för utspädning, minskar antibiotikans aktivitet, samtidigt som sannolikheten för anafylaktisk chock i patienten ökar.

Om du börjar från patienternas recensioner, noterar de att Lidocaine är bättre än Novocain, lindrar smärta när Ceftriaxone administreras.

Dessutom bidrar användningen av en icke-nyberedd lösning av Ceftriaxon med Novocain till ökad smärta under injektionen (lösningen förblir stabil i 6 timmar efter beredning).

Hur odlas Ceftriaxon Novocain?

Om Novocain används som lösningsmedel tas det i en volym av 5 ml per 1 g av läkemedlet. Om du tar en mindre mängd Novocain, kan pulvret inte helt lösas upp, och sprutans nål kommer att täppa till med klumpar av medicinering.

Avel lidokain 1%

För injektion i muskeln löses 0,5 g av läkemedlet i 2 ml av en 1-procentig lösning av lidokain (innehållet i en ampull); per 1 g av läkemedlet tar 3,6 ml lösningsmedel.

En dos av 0,25 g utspädes på samma sätt som 0,5 g, det vill säga innehållet i 1 ampull av 1% lidokain. Därefter dras den beredda lösningen i olika sprutor för halva volymen i vardera.

Drogen injiceras djupt i gluteus maximus muskeln (högst 1 g per varje skinka).

Preparatet som skiljs av Lidocaine är inte avsett för intravenös administrering. Det är tillåtet att sträcka sig in i muskeln.

Hur man sparar ceftriaxoninjektioner med lidokain 2%?

För utspädning av 1 g av läkemedlet ta 1,8 ml vatten g / och två procent lidokain. För att späda 0,5 g av läkemedlet blandas 1,8 ml Lidokain med 1,8 ml vatten för d / i, men endast hälften av den resulterande lösningen (1,8 ml) används för upplösning. För att späda 0,25 g av beredningen, ta 0,9 ml av ett lösningsmedel framställt på ett liknande sätt.

Ceftriaxon: Hur spädas barn för intramuskulär administrering?

Ovanstående metod för intramuskulära injektioner används praktiskt taget inte i barnläkemedel, eftersom Ceftriaxon med novokain kan orsaka den starkaste anafylaktiska chocken hos ett barn och i kombination med lidokain kan bidra till förekomsten av konvulsioner och hjärtsvikt.

Av detta skäl är det bästa lösningsmedlet vid användning av läkemedlet hos barn vanligt vatten d / och. Oförmågan att använda smärtstillande medel i barndomen kräver en ännu långsammare och noggrannare administrering av läkemedlet för att minska smärta vid injektionen.

Utspädning vid iv-administrering

För iv administrering löses 1 g av läkemedlet i 10 ml destillerat vatten (sterilt). Läkemedlet injiceras långsamt över 2-4 minuter.

Utspädning för intravenös infusion

Vid infusionsbehandling administreras läkemedlet i minst en halvtimme. För att bereda en lösning späds 2 g av pulvret i 40 ml av en Ca-fri lösning: dextros (5 eller 10%), NaCl (0,9%), fruktos (5%).

dessutom

Ceftriaxon är enbart avsedd för parenteral administrering: tillverkare släpper inte tabletter och suspensioner på grund av att antibiotikumet i kontakt med kroppsvävnader uppvisar hög aktivitet och starkt irriterar dem.

Doser för djur

Dosen för katter och hundar anpassas till djurets vikt. Som regel är det 30-50 mg / kg.

Om en 0,5 g flaska används ska 1 ml 2% lidokain och 1 ml vatten d / u tillsättas (eller 2 ml lidokain 1%). Intensivt skakar läkemedlet tills klumparna är helt upplösa, samlas in i en spruta och injiceras i ett sjukt djur i en muskel eller under huden.

Dosen för en katt (Ceftriaxon 0,5 g används vanligtvis för små djur - för katter, kattungar etc.), om läkaren ordinerat 40 mg Ceftriaxon för 1 kg vikt är 0,16 ml / kg.

För hundar (och andra stora djur) ta flaskor med 1 g. Lösningsmedlet tas i en volym av 4 ml (2 ml Lidokain 2% + 2 ml vatten d / e). En hund som väger 10 kg, om dosen är 40 mg / kg, måste du ange 1,6 ml av den beredda lösningen.

Vid behov införs Ceftriaxon i / genom kateter för utspädning med sterilt destillerat vatten.

överdos

Tecken på en överdos av läkemedlet är kramper och agitation av centrala nervsystemet. Peritonealdialys och hemodialys är ineffektiva för att minska koncentrationen av Ceftriaxon. Läkemedlet har ingen motgift.

interaktion

I en volym är den farmaceutiskt inkompatibel med andra antimikrobiella medel.

Genom att undertrycka tarmmikrofloran förhindrar den bildandet av K-vitamin i kroppen. Därför kan användningen av läkemedlet i kombination med medel som reducerar trombocytaggregation (sulfinpyrazon, NSAID) orsaka blödning.

Samma särdrag hos Ceftriaxone ökar verkningen av antikoagulantia vid kombinerad användning.

I kombination med loopdiuretika ökar risken för nefrotoxicitet.

Försäljningsvillkor

För att köpa krävs ett recept på latin.

Recept på latin (prov):
Rp: Ceftriaxoni 0,5
D.t.d.N.10
S. I det bifogade lösningsmedlet. V / m, 1 s. / Dag.

Förvaringsförhållanden

Förvara bort från ljus. Den optimala förvaringstemperaturen är upp till 25 ° C.

När det används utan medicinsk kontroll kan läkemedlet provocera komplikationer, så flaskorna med pulver bör hållas utom räckhåll för barn.

Hållbarhet

Särskilda instruktioner

Läkemedlet används på sjukhuset. Hos patienter som är i hemodialys samt med samtidig svårt lever- och njursvikt bör plasmakoncentrationerna av Ceftriaxon hållas under kontroll.

Vid långvarig behandling krävs regelbunden övervakning av mönstret av perifert blod och indikatorer som karakteriserar njurarnas och leverens funktion.

Ibland (sällan) med ultraljud av gallblåsan kan det finnas blackouts som indikerar närvaron av sediment. Blackouts försvinner efter avslutad behandling.

I ett antal fall är det lämpligt att föreskriva vitamin K förutom ceftriaxon till försvagade patienter och äldre patienter.

Vid obalans mellan vatten och elektrolyter samt arteriell högt blodtryck bör natriumplasmanivåerna övervakas. Om behandlingen är lång visar patienten ett allmänt blodprov.

Liksom andra cephalosporiner har läkemedlet förmågan att förskjuta bilirubin i samband med serumalbumin, och därför används det med försiktighet hos nyfödda med hyperbilirubinemi (och i synnerhet i för tidiga barn).

Läkemedlet påverkar inte hastigheten på neuromuskulär ledning.

Ceftriaxonanaloger: Vad kan jag byta ut?

Ceftriaxon injektionsinjektioner: Ceftriaxon-LEKSVM (Kaby, Jodas, KMP, Promed, ampull, Elf), Ceftriabol, Cefson, Cefaxon, Torotsef, Hison, Cefogram, Medaxon, Loraxon, Iffitsef.

Analoger i tabletter: Pancef, Supraks Solyutab, Ceforal Solyutab, Zefpotek, Spectracef.

Ceftriaxon eller Cefazolin - vilket är bättre?

Båda drogerna tillhör gruppen "Cephalosporiner", men Ceftriaxone är ett tredje generations antibiotikum, och Cefazolin är ett 1: a generations läkemedel.

En viktig egenskap hos den första generationen av cefalosporinantibiotika är att de inte är effektiva mot Listeria och enterokocker, har ett smalt aktivitetsområde och en låg aktivitetsnivå mot Gram (-) bakterier.

Cefazolin används huvudsakligen i kirurgi för perioperativ profylax, liksom för behandling av infektioner av mjukvävnad och hud.

Dess syfte att behandla infektioner i det urogenitala systemet och luftvägarna kan inte betraktas som rimligt, vilket är förknippat med ett smalt spektrum av antimikrobiell aktivitet och hög resistans mot potentiella patogener.

Vilket är bättre: ceftriaxon eller cefotaxim?

Cefotaxim och Ceftriaxon är de grundläggande antimikrobiella ämnena i 3: e generationen cefalosporiner. Läkemedel är nästan identiska i sina bakteriedödande egenskaper.

Kompatibilitet med alkohol

Du bör inte dricka alkohol under läkemedelsbehandlingstiden. Kombinationen av "Ceftriaxone + etanol" kan ge upphov till symptom som liknar symptomen på allvarlig förgiftning, och i vissa fall leder till patientens död.

Ceftriaxon under graviditet och amning

Läkemedlet är kontraindicerat under graviditetens första trimester. Om det behövs, utse en sjuksköterska ska barnet överföras till blandningen.

Recensioner av Ceftriaxon under graviditeten bekräftar att läkemedlet verkligen är ett mycket kraftfullt och mycket effektivt antibakteriellt medel som inte bara kan bota den underliggande sjukdomen utan även förhindra utvecklingen av dess komplikationer.

Med tanke på att läkemedlet (som andra antibiotika) har biverkningar, föreskrivs det endast i fall där potentiellt möjliga komplikationer av sjukdomen kan skada mer än användningen av läkemedlet (i synnerhet infektioner i urogenitalt nervsystemet som är mycket mottagliga för gravida kvinnor).

Ceftriaxon Recensioner

Ceftriaxon - läkares recensioner bekräftar detta faktum - det är ett potent antibiotikum som hjälper till att bota sjukdomen på kort tid och med en minimal mängd biverkningar. Det är tillåtet att söka barn och under graviditet (förutom 1 trimester).

Enligt patienterna själva är den största nackdelen med drogen att injektionerna är mycket smärtsamma.

I recensionerna om injektioner av ceftriaxon rekommenderas barn att använda Emla-kräm, som är en lokalbedövning, för att underlätta proceduren (enligt råd från läkaren). Det appliceras om ungefär en halvtimme till den avsedda injektionsstället.

Hur mycket kostar ett antibiotikum i ryska apotek?

Priset på Ceftriaxon injektioner varierar beroende på det företag som producerat det, antalet ampuller i varje förpackning och koncentrationen av den aktiva substansen i flaskan.

Priset på Ceftriaxone i Ukraina är från 6,6 UAH för en flaska 0,5 g. Samtidigt finns det ingen signifikant skillnad mellan priserna i storstads apotek och apotek i andra städer (Kharkov, Dnepropetrovsk, Lvov).

Ceftriaxonpriset på ryska apotek - från 17 rubel per flaska.

Köp Ceftriaxone tabletter omöjligt. Läkemedlet är avsett uteslutande för parenteral administrering.