Search

Klassificering av maligna tumörer i etapper och system av TNM

För att kunna utvärdera resursen måste du logga in.

Papperet ger en klassificering av maligna tumörer i etapp, som kombinerar primära patienter med maligna neoplasmer av samma och samma lokalisering i grupper som är homogena enligt sjukdomens kliniska kön, prognos och tillvägagångssätt för terapeutisk taktik samt klassificering enligt TNM-systemet som antagits för att beskriva anatomisk spridning nederlag.

Hur man avkänner den onkologiska diagnosen?

Klassificeringen av onkologiska sjukdomar hjälper läkaren att beskriva cancerfasen (tumörprocessens förekomst, sjukdoms svårighetsgrad), samt bedöma riskerna för patienten och förskriva adekvat behandling.

Det finns flera principer för utvärdering av maligna neoplasmer.

Cancer klassificering i steg

Klassificeringen antogs 1956 och används fortfarande för att snabbt karakterisera patientens tillstånd. Indikerar samtidigt storleken, förekomsten och förekomsten av metastaser:

Steg 1 - begränsad tumör (upp till 2 cm). För vissa tyger kan storlekarna i första etappen vara upp till 5 cm;
Steg 2 - tumören har samma storlek, men det finns en metastas till den regionala lymfkörten;
Steg 3 - tumören ökas till 5 eller mer cm, komprimeras, förlorar rörlighet, växer in i den omgivande vävnaden. Det finns flera metastaser till de regionala lymfkörtlarna.
Steg 4 - En tumör av vilken storlek som helst med minst en metastas till ett avlägset organ, eller tumörkroppens spirande i angränsande organ.

Det bör förstås att stadierna för hudcancer och för sköldkörtelcancer bestäms utifrån olika kriterier. Ovanstående steg beskriver endast den allmänna klassificeringsprincipen.

Vissa typer av tumörer är mer än 5 cm stora, men är effektivt härda. Samtidigt kan små maligna tumörer (upp till 1 cm) snabbt sprida sig i hela kroppen (till exempel melanom). Nyckelrollen i sådana fall spelas av tidig diagnos.

Få råd om diagnosen

Internationell klassificering TNM

Praktisk för onkologer klassificering, som gör det möjligt att exakt beskriva förekomsten av processen. Används för att bestämma typen och omfattningen av operationen, metoder för kemoterapi, strålningsexponering.

 • T - anger storleken på den primära tumören (från latin. Tumor, "tätning");
 • N - Skador på lymfkörtlar (från latin. Nodus, "nod");
 • M - metastaser avlägsna organ och / eller vävnader (från latin. M etastas, "metastaser").

Bokstäverna kompletteras med siffror som indikerar tumörens storlek (för T), antalet drabbade lymfkörtlar (för N) och närvaron av sekundära foci (för M).

Exempel på avkodning på onkologiska diagnoser

 • T1N0M0 motsvarar cancer i stadium 1, där den primära tumören är upp till 2 cm påverkas inte lymfkörtlarna och det finns inga metastaser;
 • T1N1M0 - steg 2, det finns en provocerad (påverkad) lymfkörteln;
 • T0N3M1 - 4 steg. I detta exempel hittades inte diagnosen för den primära tumören, vilket händer vid snabbt metastatisk cancer. En relativt liten koloni av celler gav omedelbart metastaser till lymfkörtlarna och ett avlägset organ (vanligtvis lungorna eller leveren) som upptäcktes av läkaren.

Metastaser är betecknade med siffrorna 0 eller 1. Antalet avlägsna metastaser är inte indikerade: de är antingen närvarande (vilket motsvarar cancer i stadium 4), eller de är inte.

Få hjälp att avkoda diagnosen

Förtydliga tecken i klassificeringen av tumörer TNM

 • TX är en primärtumör, men av tekniska skäl kan det inte beräknas;
 • Tis (kort för in situ) - maligna celler hittades, men de växte inte in i de djupare skikten (den mest gynnsamma prognosen för patienten);
 • NX - det finns inget sätt att bedöma skadan på lymfkörtlarna.

För detaljering kan scenen använda underkategorierna av blanketten N2a eller T1b:

 • ext. T - multipeltumörer i en viss del av kroppen;
 • Y - indikerar att scenen bestämdes omedelbart efter intensiv kemoterapi eller operation;
 • V - återkommande process eller venös invasion, dvs tumör av stora vener av en tumör;
 • L - Skada på lymfkörteln (X - antagen 0 - frånvarande);
 • Pn - förekomsten av perineal invasion (tumören har trängt in i nerven, vilket är typiskt för cancer i huvudet, nacken och prostata och tarmar).

Kriterium som beskriver tumörens spiring (för ihåliga organ)

 • P1 - utbildning inom slemhinna
 • P2 - tumören kommer in i det submucösa skiktet;
 • P3 - cancer tränger in i muskelskiktet;
 • P4 - processen gick bortom det ihåliga organet.

Klassificering för "sentinel" lymfkörtlar

"Watchmen" är de första lymfkörtlarna på vägen för lymfutflöde från området som påverkas av tumören. Med andra ord, läkarna känner till de typiska vägarna för spridning av cancer, så de utvärderar tillståndet för vissa lymfkörtlar.

Följande symboler används:

 • pN 1 (sn) - lymfkörteln påverkad av cancer;
 • pNO (sn) - inga förändringar i lymfkörteln;
 • pNX (sn) - nod kan inte utvärderas (av tekniska skäl).

Klassificering av tumörer genom histologisk struktur

Ju mer primitiva och mindre cellerna är desto farligare är tumören: En dåligt differentierad tumör sprider sig snabbt och bildar flera metastaser.

Detta mäts i skillnaderna eller graden av malignitet (engelska graden, "grad") och betecknas med bokstaven G:

 • G1 - väl differentierad tumör; sällan metastaserar, vilket förbättrar prognosen av behandlingen;
 • G2 - måttligt differentierad process;
 • G3-4 - lågdifferentierade respektive odifferentierade tumörer - en hög grad av malignitet;
 • GX - Det är omöjligt att bestämma graden av graden av malignitet.

C-faktor eller klassificering av tumörer enligt säkerhet

Med tanke på antalet kontroversiella situationer kom onkologer i svåra fall överens för att ange den förväntade noggrannheten hos diagnosen eller C-faktorn:

 • С1 - Externa tecken och standardundersökningar indikerar en illamående process: undersökning, förhör, röntgen, endoskopi. Läkaren tar hänsyn till de karakteristiska klagomålen och symptomen (blödning, viktminskning etc.);
 • C2-C1-data bekräftas genom specialdiagnostik: MR, PET-CT, angiografi, riktade ultraljud, scintigrafi;
 • C3 - ovanstående kompletteras med biopsi cytologi;
 • C4-biopsi erhölls vid kirurgisk ingrepp, cytologisk undersökning utfördes;
 • C5 - data erhållna på grund av obduktion (obduktion).

Klassificering av postoperativa tumörer - kategori R

Kriteriet om effektiviteten av behandlingen, som beskriver tumören efter behandlingen:

 • R0 - ingen tumör;
 • R1-mikroskopi avslöjade en kvarvarande tumör;
 • R2 - en neoplasma detekteras utan mikroskopi;
 • RX - det är omöjligt att bedöma förekomst eller frånvaro av en tumör.

Bookimed-koordinerande läkare hjälpte tusentals patienter med onkologisk diagnos att genomgå en noggrann diagnos och effektiv behandling av cancer utomlands. Lämna överklagandet på webbplatsen för att få råd.

Var kan man få en andra åsikt om cancer?

Den andra åsikten är ett samråd med en erfaren doktor, som hjälper till att bekräfta, motbevisa eller revidera en allvarlig diagnos. Med hjälp av Bookimed kan du få en andra åsikt om diagnosen "cancer" från de bästa utländska onkologerna vid ett korrespondenssamråd. Det sker på distans, så du behöver inte oroa dig för att åka utomlands.

Elke Jäger. Onkolog, hematolog.
31 års erfarenhet.

En expert inom Europeiska organisationen för forskning och behandling av cancer, en erfaren kemoterapeutspecialist.

Profil sjukdomar: onkologiska sjukdomar i blodet (leukemi, lymfom, etc.), melanom, bröstcancer, magkreft.

Kostnad för korrespondenssamråd: ta reda på priset.

Bartolome Oliver. Onkolog, neurosurgeon, neurolog.

Han utförde mer än 200 operationer på hjärnan.

Profil sjukdomar: hjärncancer.

Kostnad för korrespondenssamråd: ta reda på priset.

Chefläkare vid Institutionen för onkologi på sjukhuset. Suraski.

Profil sjukdomar: bukspottkörtelcancer, bröstcancer, magkreft, melanom.

Kostnad för korrespondens samråd: från 750 $.

Ingår i Tysklands TOP urologi enligt tidningen Focus.

Profilsjukdomar: prostatacancer, blåscancer, testikelcancer, njurecancer.

Kostnad för korrespondenssamråd: ta reda på priset.

LiveInternetLiveInternet

-Tags

-kategorier

 • överlevnad (1)
 • Mat (4)
 • Hälsa (14)
 • Traditionell medicin (1)
 • mediciner (1)

-referenser

-Sök via dagbok

-Prenumerera via e-post

-statistik

Hur man läser en diagnos om du har cancer?

Hur man läser en diagnos om en cancer är misstänkt är en viktig fråga för patienten och hans släktingar. Artikeln diskuterar för det första strukturen av onkologisk diagnos, liksom reglerna för dess läsning och förståelse. Låt oss börja med strukturen. En onkologisk diagnos består av flera komponenter:

 1. Karakteristik av den patologiska processen.
 2. Kännetecken för sjukdoms kliniska och morfologiska variant.
 3. Lokaliseringsprocessen.
 4. Sjukdomsstadiet, som karakteriserar förekomsten av processen.
 5. Kännetecken för terapeutiska effekter (anges i diagnosen efter behandlingen).

Det är nödvändigt att komma ihåg att den slutliga diagnosen i onkologi endast görs efter en histologisk undersökning av vävnaden från neoplasmen (biopsi). Med andra ord, först efter en mikroskopisk undersökning av patientens vävnad från ett område där en cancer finns enligt doktors förslag.

Histologisk undersökning gör det möjligt att bestämma arten av tillväxten (godartad eller malign) och tumörens faktiska morfologi (dvs vilken vävnad växer från), beroende på morfologin och subdividerande tumörer i cancer från epitelvävnad, bindvävssarkom och n.

Neoplasmens morfologi är nödvändig för att veta för att bestämma den korrekta taktiken för behandling och hantering av patienten, för att förutsäga sjukdomen, eftersom olika i morfologi, tumörer metastaseras annorlunda, groddar, etc. Innan du går till exempel, förklaringar på onkologiska diagnoser, överväga dess huvudkomponenter.

Så, först, vad betyder de latinska bokstäverna i en diagnos? TNM-klassificering, antagen för att beskriva tumörets anatomiska prevalens, opererar den i tre huvudkategorier: T (tumör) -s Lat. tumör - karakteriserar prevalensen av den primära tumören, N (nodus) - från latin. nod - återspeglar tillståndet för regionala lymfkörtlar, M (metastasering) - indikerar närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser.

Den primära tumören (T) inom ramen för den kliniska klassificeringen kännetecknas av symbolerna ТX, Т0, ТB, Т1, Т2, ТЗ, Т4.

TX används när det är omöjligt att uppskatta tumörens storlek och lokal spridning.
T0 - den primära tumören är inte definierad.
Detta - förebyggande karcinom, karcinom in situ (cancer på plats), intraepitelial cancerform, den första fasen av utvecklingen av en malign tumör utan tecken på spiring mer än 1 lager.

T1, T2, TZ, T4 - beteckningar av storlekar, tillväxtmönster, samband med gränsvävnader och (eller) organ i den primära tumören. Kriterierna för vilka digitala symboler av kategori T bestäms beror på lokaliseringen av primärtumören och för vissa organ inte bara storleken utan även graden av dess invasivitet (spiring).

Tillståndet för regionala lymfkörtlar (N) betecknas av kategorierna NX, N0, N1, 2, 3. Dessa är lymfkörtlar där metastaser först kommer att gå. Till exempel För bröstcancer är de regionala lymfkörtlarna axillära med lämplig sida.

NX - inte tillräckligt med data för att bedöma lesionen av regionala lymfkörtlar.

N0 - inga kliniska tecken på metastaser i de regionala lymfkörtlarna. Kategori 0, bestämd före operation på kliniska grunder eller efter operation på basis av en visuell bedömning av det borttagna läkemedlet, klargörs av histologiska fynd.

N1, N2, N3 återspeglar varierande grader av metastaser av regionala lymfkörtlar. Kriterierna för att bestämma digitala kategorisymboler beror på primärtornas lokalisering.

Avlägsna metastaser (M) är de metastaser som förekommer i andra organ och vävnader, och inte bara i regionala lymfkörtlar (när en tumör spirer och när en tumör förstörs av en tumör, går cancerceller in i blodomloppet och kan "spridas" till nästan alla organ). De kännetecknas av kategorierna MX, M0, M1.

MX - inte tillräckligt med data för att identifiera avlägsna metastaser.
M0 - inga tecken på avlägsna metastaser. Denna kategori kan raffineras och ändras om under en kirurgisk revision eller under en obduktion avslöjade avlägsna metastaser.

M1 - det finns avlägsna metastaser. Beroende på lokalisering av metastaser kan kategori M1 kompletteras med symboler som anger metastasmålet: - lungor, OSS - ben, HEP - lever, BRA - hjärna, LYM - lymfkörtlar, MAR - benmärg, ryggmärg, PER - peritoneum, SKI - hud, OTN - andra organ.

För det andra, vad betyder scenen i diagnosen? Det finns 4 etapper av den onkologiska processen:

Steg 1 - den onkologiska processen påverkar ett lager av ett organ, till exempel slemhinnan. Detta stadium kallas också "cancer in situ" eller "cancer på plats". I detta skede är lesionen av regionala lymfkörtlar frånvarande. Det finns ingen metastas

Steg 2 - onkologisk process påverkar 2 eller flera organskikt. Nederlaget för de regionala lymfkörtlarna saknas, det finns inga avlägsna metastaser.

Steg 3 - tumören invaderar alla organs väggar, regionala lymfkörtlar påverkas, avlägsna metastaser är frånvarande.

Steg 4 - en stor tumör, påverkar hela kroppen, det finns en skada av regionala och avlägsna lymfkörtlar och metastaser till andra organ. (I vissa patologiska processer utmärks endast tre steg, vissa steg kan delas upp i delsteg, detta beror på klassificeringen av den onkologiska processen som antagits för denna kropp).

För det tredje, vad betyder den kliniska gruppen i diagnosen? Den kliniska gruppen (i onkologi) är klassificeringsenheten för dispensarregistreringen av befolkningen i samband med onkologiska sjukdomar.

1 klinisk grupp - personer med precancerösa sjukdomar, faktiskt friska:

1a - patienter med en sjukdom som är misstänkt för en malign neoplasma (när den slutliga diagnosen är upprättad, tas de bort från registret eller överförs till andra grupper)

1b - patienter med precancerösa sjukdomar;

2 klinisk grupp - personer med beprövade maligna tumörer som utsätts för radikal behandling

Klinisk grupp 3 - individer med beprövade maligna tumörer som har avslutat radikal behandling och är i eftergift.

4: e kliniska gruppen - personer med beprövade maligna tumörer, som av en eller annan anledning inte är föremål för en radikal behandling, men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

Den kliniska gruppen är obligatorisk angiven i patientens diagnos. I dynamik kan samma patient, beroende på graden av progression av processen och den behandling som utförs, överföras från en klinisk grupp till en annan. Den kliniska gruppen motsvarar inte på något sätt sjukdomen.

Så nu kan vi med säkerhet säga att strukturen i diagnosen som antas i onkologi gör det möjligt för en att förstå situationen rättvist. För att förstå detta tydligare, överväga följande exempel:

1) Diagnosiserad med bröstcancer. Vad kommer denna diagnos att se ut i medicinska journaler?

DS: Kreft i höger bröst T4N2M0 III stadium.2 Cl. gruppen.

-T4- berättar för oss att detta är en stor tumör med spiring i närliggande organ

-N2- säger att det finns metastaser i bröstets interna lymfkörtlar på den drabbade sidan, fasta med varandra;

-M0- säger att det för tillfället inte finns några tecken på avlägsna metastaser.

-Steg III - berättar att tumören invaderar alla organs väggar, regionala lymfkörtlar påverkas, avlägsna metastaser är frånvarande;

-2 cl. gruppen berättar att neoplasmens malignitet är histologiskt bevisad (100%) och tumören utsätts för radikal (det vill säga fullständigt) borttagning genom kirurgi.

DS: Kräftan i vänster njure T3cN2M1 (PUL) steg III. 4kl. gruppen. På grund av tumörens signifikanta storlek sprider tumören sig till den sämre vena cava ovanför membranet eller växer in i väggen;

N2-metastaser i mer än en regional lymfkörteln;

M1 (pul) - det finns avlägsna metastaser i lungorna.

Steg III - tumören tränger in i lymfkörtlarna eller går till renalven eller sämre vena cava;

4 klinisk grupp - en beprövad malign tumör som av en eller annan anledning inte är föremål för en radikal behandling men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

3) Diagnostiseras med cancer av rätt äggstockar med metastaser i bukhinnan. Vad kommer diagnosen att se ut i medicinska journaler?

DS: Cancer av rätt äggstocks T3N2M1 (РER) IIIA-stadium 4kl. gruppen

- T3 - En tumör är närvarande i en eller båda äggstockarna och cancerceller finns utanför bäckenregionen.

- N2-metastaser i mer än en regional lymfkörteln;

- M1 (РER) - avlägsna metastaser till bukhinnan;

- Steg IIIA - fördelning i bäckenet med peritoneal spridning (många små metastaser dispergeras genom hela bukhinnan);

- 4 klinisk grupp - en beprövad malign tumör som av en eller annan anledning inte är föremål för en radikal behandling men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

4) Diagnosiserad med sarkom i vänstra benet. Vad kommer diagnosen att se ut i medicinska journaler?

DS: Osteogen sarkom i den nedre delen av den vänstra fibula T2 Nx M0 IIB-steg 2-cellen.

- T2 - Fokus sprider sig bortom den naturliga barriären;

- Nx, M0 - inga metastaser;

- Steg IIB - Låg differentierad (mycket malign) tumör. Hjärtan sträcker sig bortom den naturliga barriären. Frånvaron av metastaser;

- 2 grupper av personer med beprövad malignitet hos tumören, som är föremål för radikal (fullständig avlägsnande av tumör kirurgiskt) behandling.

5) Diagnostiseras med cancer i rätt lunga med metastaser i hjärnan. Vad kommer diagnosen att se ut i medicinska journaler?

DS: Bronchoalveolär adenokarcinom i höger lung T3N2M1 (BRA) steg III. 4kl. gruppen

- T3 - En tumör av vilken storlek som helst, rör sig till bröstväggen, membran, mediastinum pleura (inre bladpleura, som ligger intill lungorna), perikardium (yttre membran i hjärtat). en tumör som inte når carina (det är ett litet utsprång vid platsen för att dela luftstrupen i 2 huvudbronkus) mindre än 2 cm, men utan att involvera carina eller en tumör med samtidig atelektas (kollaps) eller obstruktiv lunginflammation (blockering) i lungan;

- N2 - det finns en lesion av mediastinumens lymfkörtlar på sidan av lesionen eller bifurcation lymfkörtlar
(bifurcation är en plats för att dela luftröret i 2 huvudbronkus);

- M1 (ВRА) - det finns avlägsna metastaser i hjärnan.

- Steg III - en tumör som är större än 6 cm med övergången till nästa lunglobe eller spridningen av närliggande bronkus eller huvudbronkus. Metastaser finns i bifurcation, trakeobronchiala, paratrakeal lymfkörtlar;

- 4kl. gruppen är en beprövad malign tumör, som av en eller annan anledning inte är föremål för radikal behandling, men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

Tolkning av onkologisk diagnos

Var börjar kampen mot cancer? Självklart, med diagnosen och bestämmer utvecklingsstadiet av sjukdomen. Den fortsatta sjukdomsförloppet och effektiviteten av den föreskrivna behandlingen beror på detta stadium.

I medicin finns det allmänt accepterade internationella standarder för att bestämma stadierna av onkologiska sjukdomar, vilka kännetecknas av specifika tecken och skiljer sig åt både i symtom och klinisk presentation. Varje typ av malign neoplasm har också sina egna särdrag.

Hur man avkänner en cancerdiagnos

Enligt kraven i det enhetliga internationella klassificeringssystemet för onkologiska sjukdomar (TNM-klassificering) är karaktärerna hos maligna tumörer betecknade med vissa latinska bokstäver: T (Tumor), N (Nodulis) och M (Metastaser). Tillsammans visar de graden av fara och utvecklingsstadiet för cancer. Vad betyder dessa bokstäver?

Symbol T beskriver tumörens egenskaper och placering, dess storlek och spridningsgrad. N karaktäriserar tillståndet av lymfkörtlarna. Till exempel hur nära är en malign neoplasma, hur stor är skadan, etc. Förekomsten eller frånvaron av metastas kommer att berätta bokstaven M.

Följaktligen finns följande notering:

 • Tх - det är inte möjligt att uppskatta storleken och spridningen av den primära tumören;
 • T0 - den primära tumören är inte definierad;
 • Tis - förebyggande karcinom (karcinom in situ);
 • T1 - En malign neoplasma sprider sig över det drabbade organet för ett litet avstånd.
 • T2 - tumören utvecklas på det drabbade orgelet, men spjälkar inte;
 • TK - en malign neoplasm växer till ett organ;
 • T4 - tumören sprider sig till angränsande strukturer;
 • Nx - Otillräcklig data för att bedöma lymfkörtlarna
 • N0 - lymfkörtlar påverkas inte;
 • N1 - en regional knutpunkt påverkad
 • N2 - flera regionala lymfkörtlar påverkas
 • N3 - avlägsnade lymfkörtlar
 • Mx - Det finns inte tillräckligt med information för att identifiera avlägsna metastaser;
 • M0 - inga tecken på avlägsna metastaser hittades;
 • M1 - det finns avlägsna metastaser.

Det finns två ytterligare kriterier, som vanligen betecknas med bokstäverna G (gradus) och R (resektion). Dessa element tillåter oss att bedöma graden av malignitet hos tumören efter operationen. Men huvudindikatorerna är fortfarande bokstäverna T, N, M.

Stages av cancer

Staden av cancerutveckling bestäms av närvaron av vissa egenskaper:

Steg I - DNA-skada detekterat, vilket framkallar okontrollerad klyvning och mutation av celler. Sådan skada kan inträffa under inflytande av ultraviolett strålning, radioaktiva ämnen eller vissa kemiska ämnen. Med snabb tillgång till en onkolog visar behandlingen av en malign tumör i första etappen hög effektivitet. Enligt statistiken är processen för härdade patienter 95-100%.

Steg II kännetecknas av grobarhet och en okontrollerad ökning av skadade celler, vilket resulterar i den aktiva utvecklingen av tumören. Situationen är ganska farlig, men prognosen för framgångsrik behandling i detta skede är fortfarande nära 75%.

Steg III bestäms av närvaron av metastasering. Atypiska celler börjar snabbt dela och flytta genom en patients kropp med en ström av lymf eller blod. Detta är det näst sista, ganska farliga scenen, och den gynnsamma prognosen för situationen är bara 30%.

Steg IV - återkommande. Det kännetecknas av den aktiva okontrollerade uppkomsten av nya tumörer lokaliserade i olika mänskliga organ. I detta skede finns det inget hopp om full återhämtning, och behandlingen riktar sig till anestesi, maximal förlängning och förbättring av patientens livskvalitet.

Hur man diagnostiserar cancer

Cancer är en ganska allvarlig sjukdom som årligen dödar tusentals människor från olika länder. På grund av utvecklingen av modern medicin idag är dock en sådan diagnos inte alltid en mening. Med tidig tillgång till kvalificerade specialister, när sjukdomen ännu inte har nått sin topp, är ett positivt resultat möjligt.

Dessutom är det nödvändigt att komma ihåg att den slutliga diagnosen i onkologi görs först efter en biopsi. Denna procedur innefattar en histologisk undersökning av vävnaden från tumören. En biopsi låter dig bestämma huruvida en tumör är verkligen malign.

Till exempel har godartade tumörer sin egen skada och växer långsamt inuti den samtidigt som de inte bildar metastasering. Histologiskt är de något annorlunda än normal vävnad. Avlägsnande av en godartad neoplasm med ett membran i nästan alla fall leder till fullständig härdning av patienten.

Maligna tumörer, däremot, saknar nästan alltid en kapsel. Därför kännetecknas de av snabb infiltrerande tillväxt. Ett annat tecken på malign tumörvävnad är anaplasi - en återgång till en enklare typ av struktur. Samtidigt förloras differentiering och en specifik funktion går förlorad. Ofördelade, anaplastiska strukturer och ett stort antal mitoser är histologiskt bestämda. Dessutom metastaserar många typer av maligna tumörer aggressivt.

Cancerdiagnos lämnar väldigt lite tid för att välja en bra klinik och en läkare. Varje minut räknas. Tidig diagnos och snabb medicinsk hjälp är av stor betydelse. Effektiviteten och kostnaden för behandling beror direkt på det stadium då kampen mot sjukdomen börjar.

Det är anledningen till att när du upptäcker olika tätningar, kontakta omedelbart en läkare. Dessutom är det extremt viktigt att regelbundet undersöka kroppen för förekomst av någon sjukdom, eftersom förebyggande är alltid bättre än behandling.

LiveInternetLiveInternet

-Tags

-kategorier

 • överlevnad (1)
 • Mat (4)
 • Hälsa (14)
 • Traditionell medicin (1)
 • mediciner (1)

-referenser

-Sök via dagbok

-Prenumerera via e-post

-statistik

Hur man läser en diagnos om du har cancer?

Hur man läser en diagnos om en cancer är misstänkt är en viktig fråga för patienten och hans släktingar. Artikeln diskuterar för det första strukturen av onkologisk diagnos, liksom reglerna för dess läsning och förståelse. Låt oss börja med strukturen. En onkologisk diagnos består av flera komponenter:

 1. Karakteristik av den patologiska processen.
 2. Kännetecken för sjukdoms kliniska och morfologiska variant.
 3. Lokaliseringsprocessen.
 4. Sjukdomsstadiet, som karakteriserar förekomsten av processen.
 5. Kännetecken för terapeutiska effekter (anges i diagnosen efter behandlingen).

Det är nödvändigt att komma ihåg att den slutliga diagnosen i onkologi endast görs efter en histologisk undersökning av vävnaden från neoplasmen (biopsi). Med andra ord, först efter en mikroskopisk undersökning av patientens vävnad från ett område där en cancer finns enligt doktors förslag.

Histologisk undersökning gör det möjligt att bestämma arten av tillväxten (godartad eller malign) och tumörens faktiska morfologi (dvs vilken vävnad växer från), beroende på morfologin och subdividerande tumörer i cancer från epitelvävnad, bindvävssarkom och n.

Neoplasmens morfologi är nödvändig för att veta för att bestämma den korrekta taktiken för behandling och hantering av patienten, för att förutsäga sjukdomen, eftersom olika i morfologi, tumörer metastaseras annorlunda, groddar, etc. Innan du går till exempel, förklaringar på onkologiska diagnoser, överväga dess huvudkomponenter.

Så, först, vad betyder de latinska bokstäverna i en diagnos? TNM-klassificering, antagen för att beskriva tumörets anatomiska prevalens, opererar den i tre huvudkategorier: T (tumör) -s Lat. tumör - karakteriserar prevalensen av den primära tumören, N (nodus) - från latin. nod - återspeglar tillståndet för regionala lymfkörtlar, M (metastasering) - indikerar närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser.

Den primära tumören (T) inom ramen för den kliniska klassificeringen kännetecknas av symbolerna ТX, Т0, ТB, Т1, Т2, ТЗ, Т4.

TX används när det är omöjligt att uppskatta tumörens storlek och lokal spridning.
T0 - den primära tumören är inte definierad.
Detta - förebyggande karcinom, karcinom in situ (cancer på plats), intraepitelial cancerform, den första fasen av utvecklingen av en malign tumör utan tecken på spiring mer än 1 lager.

T1, T2, TZ, T4 - beteckningar av storlekar, tillväxtmönster, samband med gränsvävnader och (eller) organ i den primära tumören. Kriterierna för vilka digitala symboler av kategori T bestäms beror på lokaliseringen av primärtumören och för vissa organ inte bara storleken utan även graden av dess invasivitet (spiring).

Tillståndet för regionala lymfkörtlar (N) betecknas av kategorierna NX, N0, N1, 2, 3. Dessa är lymfkörtlar där metastaser först kommer att gå. Till exempel För bröstcancer är de regionala lymfkörtlarna axillära med lämplig sida.

NX - inte tillräckligt med data för att bedöma lesionen av regionala lymfkörtlar.

N0 - inga kliniska tecken på metastaser i de regionala lymfkörtlarna. Kategori 0, bestämd före operation på kliniska grunder eller efter operation på basis av en visuell bedömning av det borttagna läkemedlet, klargörs av histologiska fynd.

N1, N2, N3 återspeglar varierande grader av metastaser av regionala lymfkörtlar. Kriterierna för att bestämma digitala kategorisymboler beror på primärtornas lokalisering.

Avlägsna metastaser (M) är de metastaser som förekommer i andra organ och vävnader, och inte bara i regionala lymfkörtlar (när en tumör spirer och när en tumör förstörs av en tumör, går cancerceller in i blodomloppet och kan "spridas" till nästan alla organ). De kännetecknas av kategorierna MX, M0, M1.

MX - inte tillräckligt med data för att identifiera avlägsna metastaser.
M0 - inga tecken på avlägsna metastaser. Denna kategori kan raffineras och ändras om under en kirurgisk revision eller under en obduktion avslöjade avlägsna metastaser.

M1 - det finns avlägsna metastaser. Beroende på lokalisering av metastaser kan kategori M1 kompletteras med symboler som anger metastasmålet: - lungor, OSS - ben, HEP - lever, BRA - hjärna, LYM - lymfkörtlar, MAR - benmärg, ryggmärg, PER - peritoneum, SKI - hud, OTN - andra organ.

För det andra, vad betyder scenen i diagnosen? Det finns 4 etapper av den onkologiska processen:

Steg 1 - den onkologiska processen påverkar ett lager av ett organ, till exempel slemhinnan. Detta stadium kallas också "cancer in situ" eller "cancer på plats". I detta skede är lesionen av regionala lymfkörtlar frånvarande. Det finns ingen metastas

Steg 2 - onkologisk process påverkar 2 eller flera organskikt. Nederlaget för de regionala lymfkörtlarna saknas, det finns inga avlägsna metastaser.

Steg 3 - tumören invaderar alla organs väggar, regionala lymfkörtlar påverkas, avlägsna metastaser är frånvarande.

Steg 4 - en stor tumör, påverkar hela kroppen, det finns en skada av regionala och avlägsna lymfkörtlar och metastaser till andra organ. (I vissa patologiska processer utmärks endast tre steg, vissa steg kan delas upp i delsteg, detta beror på klassificeringen av den onkologiska processen som antagits för denna kropp).

För det tredje, vad betyder den kliniska gruppen i diagnosen? Den kliniska gruppen (i onkologi) är klassificeringsenheten för dispensarregistreringen av befolkningen i samband med onkologiska sjukdomar.

1 klinisk grupp - personer med precancerösa sjukdomar, faktiskt friska:

1a - patienter med en sjukdom som är misstänkt för en malign neoplasma (när den slutliga diagnosen är upprättad, tas de bort från registret eller överförs till andra grupper)

1b - patienter med precancerösa sjukdomar;

2 klinisk grupp - personer med beprövade maligna tumörer som utsätts för radikal behandling

Klinisk grupp 3 - individer med beprövade maligna tumörer som har avslutat radikal behandling och är i eftergift.

4: e kliniska gruppen - personer med beprövade maligna tumörer, som av en eller annan anledning inte är föremål för en radikal behandling, men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

Den kliniska gruppen är obligatorisk angiven i patientens diagnos. I dynamik kan samma patient, beroende på graden av progression av processen och den behandling som utförs, överföras från en klinisk grupp till en annan. Den kliniska gruppen motsvarar inte på något sätt sjukdomen.

Så nu kan vi med säkerhet säga att strukturen i diagnosen som antas i onkologi gör det möjligt för en att förstå situationen rättvist. För att förstå detta tydligare, överväga följande exempel:

1) Diagnosiserad med bröstcancer. Vad kommer denna diagnos att se ut i medicinska journaler?

DS: Kreft i höger bröst T4N2M0 III stadium.2 Cl. gruppen.

-T4- berättar för oss att detta är en stor tumör med spiring i närliggande organ

-N2- säger att det finns metastaser i bröstets interna lymfkörtlar på den drabbade sidan, fasta med varandra;

-M0- säger att det för tillfället inte finns några tecken på avlägsna metastaser.

-Steg III - berättar att tumören invaderar alla organs väggar, regionala lymfkörtlar påverkas, avlägsna metastaser är frånvarande;

-2 cl. gruppen berättar att neoplasmens malignitet är histologiskt bevisad (100%) och tumören utsätts för radikal (det vill säga fullständigt) borttagning genom kirurgi.

DS: Kräftan i vänster njure T3cN2M1 (PUL) steg III. 4kl. gruppen. På grund av tumörens signifikanta storlek sprider tumören sig till den sämre vena cava ovanför membranet eller växer in i väggen;

N2-metastaser i mer än en regional lymfkörteln;

M1 (pul) - det finns avlägsna metastaser i lungorna.

Steg III - tumören tränger in i lymfkörtlarna eller går till renalven eller sämre vena cava;

4 klinisk grupp - en beprövad malign tumör som av en eller annan anledning inte är föremål för en radikal behandling men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

3) Diagnostiseras med cancer av rätt äggstockar med metastaser i bukhinnan. Vad kommer diagnosen att se ut i medicinska journaler?

DS: Cancer av rätt äggstocks T3N2M1 (РER) IIIA-stadium 4kl. gruppen

- T3 - En tumör är närvarande i en eller båda äggstockarna och cancerceller finns utanför bäckenregionen.

- N2-metastaser i mer än en regional lymfkörteln;

- M1 (РER) - avlägsna metastaser till bukhinnan;

- Steg IIIA - fördelning i bäckenet med peritoneal spridning (många små metastaser dispergeras genom hela bukhinnan);

- 4 klinisk grupp - en beprövad malign tumör som av en eller annan anledning inte är föremål för en radikal behandling men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

4) Diagnosiserad med sarkom i vänstra benet. Vad kommer diagnosen att se ut i medicinska journaler?

DS: Osteogen sarkom i den nedre delen av den vänstra fibula T2 Nx M0 IIB-steg 2-cellen.

- T2 - Fokus sprider sig bortom den naturliga barriären;

- Nx, M0 - inga metastaser;

- Steg IIB - Låg differentierad (mycket malign) tumör. Hjärtan sträcker sig bortom den naturliga barriären. Frånvaron av metastaser;

- 2 grupper av personer med beprövad malignitet hos tumören, som är föremål för radikal (fullständig avlägsnande av tumör kirurgiskt) behandling.

5) Diagnostiseras med cancer i rätt lunga med metastaser i hjärnan. Vad kommer diagnosen att se ut i medicinska journaler?

DS: Bronchoalveolär adenokarcinom i höger lung T3N2M1 (BRA) steg III. 4kl. gruppen

- T3 - En tumör av vilken storlek som helst, rör sig till bröstväggen, membran, mediastinum pleura (inre bladpleura, som ligger intill lungorna), perikardium (yttre membran i hjärtat). en tumör som inte når carina (det är ett litet utsprång vid platsen för att dela luftstrupen i 2 huvudbronkus) mindre än 2 cm, men utan att involvera carina eller en tumör med samtidig atelektas (kollaps) eller obstruktiv lunginflammation (blockering) i lungan;

- N2 - det finns en lesion av mediastinumens lymfkörtlar på sidan av lesionen eller bifurcation lymfkörtlar
(bifurcation är en plats för att dela luftröret i 2 huvudbronkus);

- M1 (ВRА) - det finns avlägsna metastaser i hjärnan.

- Steg III - en tumör som är större än 6 cm med övergången till nästa lunglobe eller spridningen av närliggande bronkus eller huvudbronkus. Metastaser finns i bifurcation, trakeobronchiala, paratrakeal lymfkörtlar;

- 4kl. gruppen är en beprövad malign tumör, som av en eller annan anledning inte är föremål för radikal behandling, men är föremål för palliativ (symptomatisk) behandling.

Tumörer. Del 3. Klassificering av maligna tumörer.

Alla tumörer är uppdelade i godartade och maligna. Vi har redan lärt oss deras skillnader. Idag kommer vi att bekanta oss med klassificeringen av maligna tumörer och ta reda på om alla maligna tumörer kan kallas cancer.

Alla maligna tumörer är indelade i grupper beroende på vilken typ av vävnad de härrör från:

 • Cancer (karcinom) - en malign tumör i epitelvävnaden. Om cellerna är mycket differentierade (mindre maligna) anges namnet av typen av vävnad: follikelcarcinom, plättcellscancer, adenokarcinom etc.

Om tumören har dåligt differentierade celler kallas cellerna enligt deras form: småcellscancer, signetcellercancer etc.

Blod är inte epitelvävnad, utan en typ av bindväv. Därför är "blodcancer" fel. Under det tredje året, under studien av patologisk anatomi, fick vi veta att en sådan fras, som högt sagt på tentamen, automatiskt orsakar avlägsnande från tentamen med presentationen av två. Det kommer ihåg. De rätta namnen är: leukemi (leukemi, hemoblastos), det här är en tumör från den hematopoetiska vävnaden som utvecklas genom hela cirkulationssystemet. Leukoser är akuta och kroniska. Om tumören från den hematopoetiska vävnaden är lokaliserad endast i en viss del av kroppen kallas det lymfom (kom ihåg i första delen av fotot med Burkitt lymfom?).

Ju lägre celldifferentiering desto snabbare växer tumören och ju tidigare det ger metastaser. Jag skrev redan om detta under cykelns andra del.

 • Sarkom är en malign tumör i bindväven, med undantag av blod och hematopoietisk vävnad. Exempelvis är ett lipom en godartad tumör från fettvävnad, och en liposarkom är en malign tumör från samma vävnad. På liknande sätt: myom och myosarkom etc.
 • Den internationella klassificeringen av TNM och den kliniska klassificeringen av maligna tumörer är nu allmänt accepterad.

  TNM klassificering

  Används över hela världen. För en malign tumör ges en separat egenskap av följande parametrar:

  1. T (tumör, tumör) - tumörens storlek.
  2. N (noder) - närvaron av metastaser i de regionala (lokala) lymfkörtlarna.
  3. M (metastasering) - närvaron av avlägsna metastaser.

  Sedan utvidgades klassificeringen med ytterligare två egenskaper:

  4. G (gradus, grad) - graden av malignitet.
  5. P (penetration, penetration) - graden av spiring av det ihåliga organets vägg (används endast för tumörer i mag-tarmkanalen).

  Nu i ordning och i mer detalj.

  1. T (tumör) - en tumör.
   Det karakteriserar formationsstorleken, förekomsten av avdelningarna hos det drabbade organet, spiring av omgivande vävnader. För varje kropp finns det specifika graderingar av dessa tecken.

  Till exempel för koloncancer:

  • TO - Tecken på primärtumör är frånvarande.
  • Tär (in situ) - intraepitelial tumör. Om henne nedan.
  • T1 - tumören tar upp en liten del av tarmväggen.
  • T2 - Tumman upptar hälften av tarmens omkrets.
  • T3 - tumören tar mer än 2/3 eller hela tarmens omkrets, smalnar lumen.
  • T4 - tumören upptar hela lumen i tarmen, vilket orsakar intestinalt obstruktion och (eller) växer in i angränsande organ.

  För en brösttumör utförs en gradering enligt tumörens storlek (i cm), för magkreft, i enlighet med graden av väggspiring och sprids till magen.

  Graden av spiring av kroppens vägg och TNM.
  Legend (topp till botten):
  slemhinnor - submukosa
  muskulärt skikt - subserous lager -
  seröst membran - omgivande organ.

  Höjdpunkten bör vara cancer "in situ" (cancer på plats). Vid detta stadium är tumören bara lokaliserad i epitelet (intraepitelial cancer), köldmedelsmembranet spjälkar inte, och därför spjälkar inte blodet och lymfkärlen. Vid detta utvecklingsstadium är en malign tumör fortfarande saknad infiltrativ tillväxt och kan inte i princip producera metastaser. Därför ger behandling av cancer på plats de mest fördelaktiga resultaten.

  Stages av cancer.
  Notation (från vänster till höger): en cell med en genmutation - hyperplasi -
  patologisk tillväxt - cancer "in situ" - cancer med infiltrerande tillväxt.

  Det bör noteras att morfologiskt (det vill säga under ett mikroskop) finns många övergångssteg mellan en normal och en malaktig cell. Dysplasi - en kränkning av korrekt cellutveckling. Hyperplasi är en patologisk ökning av antalet celler. Att inte förväxlas med hypertrofi (detta är en kompensatorisk ökning av cellens storlek med hyperfunktion, till exempel tillväxt av muskelvävnad efter träning med hantlar).

  Stages av epiteldysplasi:
  normal cell - hyperplasi -
  mild dysplasi - cancer "in situ" (svår dysplasi) -
  cancer (invasiv).

 • N (noder) - noder (lymfkörtlar).

  Karaktäriserar förändringar i regionala (lokala) lymfkörtlar. Som du vet, kommer lymf som flyter från ett organ först till de närmaste regionala lymfkörtlarna (1: e ordningsuppsamlare), varefter lymfen går till en grupp av mer avlägsna lymfkörtlar (andra och tredje ordningens samlare). De får lymfen från hela orgeln och till och med flera organ samtidigt. Grupper av lymfkörtlar har sitt namn, vilket ges av deras plats.

  Till exempel för magkreft:

  • Nx - Det finns inga uppgifter om förekomsten av metastaser i de regionala lymfkörtlarna (patienten undersöks).
  • NO - I regionala lymfkörtlar finns inga metastaser.
  • N1 - Metastaser i kollektorn i den första ordningen (på den stora och små krökningen i magen).
  • N2 - Metastaser i den andra ordningens samlare (prepyloriska, parakardiella, lymfkörtlar i större omentum).
  • N3 - Metastaser påverkar de para-aorta lymfkörtlarna (3: e ordningsuppsamlare, nära aortan), vilka inte kan avlägsnas under operationen. Vid detta tillfälle är det omöjligt att helt avlägsna den maligna tumören.

  Så, betyg NO och Nx - gemensamt för alla lokaliseringar, N1 - N3 - är olika

 • M (metastasering).
  Karaktäriserar närvaron av avlägsna metastaser.

  • MO - Det finns inga avlägsna metastaser.
  • M1 - det finns minst en avlägsen metastas

  Ytterligare TNM-klassificeringsparametrar:

 • G (gradus) - graden av malignitet.
  Bestäms histologiskt (under ett ljusmikroskop) enligt graden av celldifferentiering.

  • G1 - tumörer med låg grad av malignitet (väl differentierad).
  • G2 - måttlig malignitet (dåligt differentierad)
  • G3 - Hög grad av malignitet (odefinierad).

 • P (penetration) - penetration.
  Endast för tumörer av ihåliga organ. Visar graden av spiring av sina väggar.

  • P1 - Inuti slemhinnan.
  • P2 - groddar i submukosa
  • P3 - växer in i muskelskiktet (till seröst).
  • P4 - spirer det serösa membranet och sträcker sig bortom kroppen.
 • Enligt TNM-klassificeringen kan diagnosen låta, till exempel, så här: Cecumcancer T2N1M0G1P2. Denna klassificering är lämplig, eftersom den karakteriserar tumören i detalj. Å andra sidan tillhandahåller det inte generella data om svårighetsgraden av processen och möjligheten att bota. Därför används också klinisk klassificering av tumörer.

  Klinisk klassificering av tumörer

  Här betraktas alla parametrar av en malign neoplasma (den primära tumörens storlek, närvaron av regionala och avlägsna metastaser, spiring i de omgivande organen) tillsammans.

  Det finns 4 stadier av cancer:

  • Steg 1: tumören är liten, upptar ett begränsat område, invaderar inte orgelväggen, det finns ingen metastasering.
  • Steg 2: tumören är stor, sträcker sig inte bortom organets gränser, enda metastaser till de regionala lymfkörtlarna är möjliga.
  • Steg 3: En tumör av stor storlek, med sönderdelning, spirer hela organets vägg eller en mindre tumör med multipla metastaser i de regionala lymfkörtlarna.
  • Steg 4: Torkning av tumören i de omgivande vävnaderna, inklusive de som inte avlägsnades (aorta, vena cava etc.) eller någon tumör med avlägsna metastaser.

  Möjligheten att härda en malign tumör beror på scenen: Ju högre scenen desto mindre riskerar att bota. Det är därför som det är nödvändigt att upptäcka en malign tumör så tidigt som möjligt, och var därför inte rädd för att undersöka, särskilt om det finns misstankar som kommer att diskuteras i den fjärde delen av denna cykel.

  Relativ 10-årig överlevnad hos cancerpatienter
  bröstkörtel, beroende på cancerfasen.

  Cancer Steg 3: Förutsägelse

  För att fastställa en korrekt diagnos av cancer och beräkna den förväntade överlevnaden används TNM-systemet. Därför beror stadium 3 cancer (prognos) på definitionen av tumörens storlek och förekomst. Faset själv indikerar det faktum att bildningen har trängt in utanför sin primära lokalisering.

  I detta avseende bygger systemet på följande grundläggande begrepp:

  T - Hitta storlek och utsträckning av primärtumöret. Antal nära brevet indikerar storleken på onkologisk bildning;

  N - fördelning till närliggande lymfkörtlar, liksom graden av deras skada (0, 1, 2, 3);

  M - förekomsten av metastaser. Nära detta brev kan det finnas ett brev X (oförmåga att bedöma avlägsna metastaser). 0 - ingen fördelning. 1 - Identifiering av avlägsna metastaser.

  Man bör emellertid komma ihåg att kriterierna för att särskilja etapperna i en malign process kan skilja sig åt. Till exempel blåscancer med staging T3N0M0 - steg 3, medan koloncancer T3N0M0 - steg 2.

  Cancerstadiet 3: prognos beroende på vilken typ av cancer som helst

  Bröstcancer i kvinnor steg 3 - prognos

  Denna definition döljer i grunden bröstcancer, bröstcancer hos kvinnor eller metastatiska skador på benen eller lungorna.

  Trots förbättringen av behandlingsmetoder är det 3: e vanligaste skedet svårt att bota. Därför är det värt att skilja mellan grundskolan och gymnasiet:

  • För de första 5 åren blir prognosen för livslängd 40-75%;
  • med sekundär cancer med benmetastaser bestäms övergripande överlevnad med ett antal 25%. Vid distribution till lungorna indikerar prognosen 28%.

  Tioårsöverlevnadshastigheten reduceras signifikant, speciellt för den metastatiska maligna processen.

  Bröstcancer Steg 3 - Prognos

  Den tredje etappen innebär att cancerprocessen har spridit sig utanför orgeln och eventuellt invaderade lymfkörtlarna och musklerna men visade sig inte i avlägsna organ. Därför är den femåriga prognosen beroende på platsen kännetecknad av:

  • III A indikerar att bildandet av vilken storlek som helst, men inte överstiger 5 cm. Den finns i 1, 2 eller 3 lymfkörtlar under armen eller nära båren. Prognosen - 83%;
  • III B-utbildning av vilken storlek som helst och invaderade bröstets hud samt de närmaste lymfkörtlarna (upp till 9). Prognosen är 74%;
  • III C: Oavsett storlek, tumören invaderade bröstväggen, nyckelbenet, huden har tecken på inflammation eller sår, påverkas 10 lymfkörtlar. Prognosen är 68%.

  Uterine cancer stadium 3 - prognos

  Kräftor av denna typ kan representeras av två sorter med en annan femårig överlevnad:

  Endometrial adenokarcinom bestäms av denna prognos:

  • Steg IIIA indikerar att tumören inte infekterade avlägsna platser, men kan detekteras i 3 lymfkörtlar. Därför är överlevnadshastigheten 58%;
  • steg IIIB: bildningen är redan lokaliserad i 4 lymfkörtlar och kan observeras i ytliga vävnader. Prognosen är 50%;
  • steg IIIC: bildandet avslöjas i 5 eller flera lymfkörtlar, kännetecknas av en stor storlek och kan vara i djupa vävnader. Prognosen är 47%.

  Carcinosarcoma i livmodern delas inte in i underarter. Därför är den totala överlevnadshastigheten 30%.

  Cervical Cancer Stage 3 - Prognos

  Vid stadium 3 sprider onkogenesen från livmoderhalsen och omgivande strukturer till bäckenområdet. Det är också möjligt tillväxt i nedre delen av externa kvinnliga genitala organ, ligament och muskler. På ett mer avancerat stadium blockerar cancer aktiviteten hos urinledarna. Denna typ av malign process har ganska låga prognostiska indikatorer. Överlevnad motiveras av:

  • IIIA: processen ses i den nedre delen av kvinnans externa könsorgan, men är frånvarande i bäckens väggar. Prognosen är 35%;
  • IIIB betyder att tumören har vuxit till bäckens vägg och kan blockera funktionen hos ett eller två rör, som sänker njurarna. Prognosen är 32%.

  Ovarian Cancer Stage 3 - Prognos

  Övergripande överlevnad, oavsett delning, blir 45%. De relativa prognostiska data för äggstockarnas maligna process fördelas enligt specifika typer:

  1. Invasiv onkologi:

  Representerar en sådan överlevnad:

  • för den allmänna fasen III - 39%;
  • för steg IIIA - 59%;
  • för stadium IIIB - 52%.

  2. Ovarian stromala tumörer:

  De kännetecknas av en total överlevnad på 65%.

  3. Herminogena formationer:

  Representera den högsta prognosen, som bestäms av 87%.

  Sigmoid cancer stadium 3 - prognos

  Cancer i sigmoid kolon hör till gruppen av maligna skador i mag-tarmkanalen. Fem års överlevnad baseras på exakt lokalisering av processen:

  • Steg IIIA (T1, T2; N1, M0) indikerar att tumören ligger inom orgeln, men har redan spridit sig till de regionala lymfkörtlarna. Prognosen är således 84%;
  • steg IIIB T3, T4a; N1, M0 indikerar tumörets spirande i det viscerala peritoneumet och involveringen av 3 lymfkörtlar. Prognosen är 64%.

  Tarmcancer Steg 3 - Förutsägelse

  Femårsöverlevnad för maligna intestinala formationer fastställs separat för kolon och rektum:

  1. För kolontumörer är prognosen följande:
  • IIIA avser partiell lokalisering i de nära lymfkörtlarna. Därför blir prognosen 89%;
  • vid stadium IIIB lyckades tumören fånga ett stort antal vävnader, och överlevnadshastigheten bestäms därför av 69%;
  • IIIC kan indikera att tumören har spridit sig i muskelslimhinnan, som påverkar från 4 till 7 lymfkörtlar. Prognosen är 44,3%.
  1. Prognosen för rektala tumörer bestäms av:
  • IIIA - 84%;
  • IIIB - 71%;
  • IIIC - 50%.

  Man bör emellertid komma ihåg att i vissa fall kan fas IIIB efter nästa diagnos klassificeras som IIIC och vice versa.

  Lungcancerstadiet 3 - prognos

  Jämfört med vissa andra typer av cancer är prognostiska data för denna tumör inte särskilt bra och beror på typen av celler i det särskilda steget:

  1. För lungcancer från småceller är den femåriga prognosen motiverad av:
  • Steg IIIA per 100 personer återspeglar en överlevnad på 19 eller 24%;
  • Steg IIIB indikerar redan en mycket låg överlevnad - från 7% till 9%.
  1. Småcells lungcancer presenterar sådan statistik:
  • Steg IIIA återspeglar situationen när, efter 5 år, 15 personer av 100 kommer att leva (15%);
  • I fas IIIB kommer överlevnadshastigheten att sjunka till 10 av 100 personer (10%).

  Cancer i sköldkörteln stadium 3 - prognos

  I sköldkörtelcancer är en viktig prognostisk faktor typ av cancer, samt ålder och specifika steg:

  1. I papillärt karcinom kommer 95 personer av 100 (95%) att leva i 5 år efter staging.
  2. I follikelcancer, efter 5 år, kommer 70 personer av 100 (70%) att överleva.
  3. I fallet med en sköldkörtelkörtelns medulär malign process, kommer prognosen att vara ganska optimistisk. Omkring 80 personer av 100 (80%) kommer att överleva.
  4. Anaplastisk oncoprocess har inte så bra utsikter. De flesta lever efter en diagnos av 2 till 6 månader. Endast 7 av 100 personer kommer att leva i 5 år eller mer (7%).

  Definitionen av diagnosen "stadium 3 cancer - prognos" varierar beroende på typ av sjukdom. Men under alla omständigheter styrs de enskilda personernas individuella egenskaper.